Ja, Hallo alweer een jaar voorbij?

Op dit moment zijn wij in de laatste dagen van de maand Av. We kunnen de Hoge Feestdagen al over enkele weken tegemoet zien. De maand Av heeft als sterrenbeeld de leeuw. De leeuw. De afkorting verwijst al naar de komende Hoge Feestdagen.

Elk letter is een afkorting  אריה   Aryeh = Leeuw

 א  voor de komende maand Elloel (voorbereiding maken voor de Hoge Feestdagen).

ר  = Rosj Hashana (Joods Nieuwjaar)

י   = Jom Kipoer (Grote Verzoendag)

ה  = Hoshana Raba (De laatste dag van Soekot, tevens de laatste dag voor de periode van vergeving).

Dan volgt de Joodse maand Elloel. Deze aanstaande sjabat zal deze maand worden aangekondigd in alle synagogen ter wereld. 

Maand Elloel

Elloel is eigenlijk de zesde maand van het jaar, want we tellen de maanden vanaf Nissan. Nissan de maand van de uittocht uit Egypte en daarmee de geboorte van het Joodse volk.

Elloel is de maand die aan voorafgaat aan Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar). Tijdens deze maand zijn er vele gebruiken die de maand Elloel aangeven als voorbereiding op de Hoge Feestdagen (zoals elke ochtend sjofar blazen). Rosj Hasjana, Jom Kipoer en het daaropvolgende Soekot (Loofhutten) feest hebben zoveel betekenis en spirituele potentie daarom vereisen ze een speciale mate van gereedheid.

We worden opgeroepen ze doordacht binnen te gaan en te weten wat deze bijzondere dagen betekenen.

Zoals de Maharal van Praag zei: “De hele maand Elloel, vóór het eten en slapen, moet een persoon in zijn ziel kijken en zijn daden doorzoeken, zodat hij kan zijn misdaden aan G’d kan vertellen.”

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

Ook de naam van de maand Elloel is toepasselijk voor deze periode.

אלול  =  אני לדודי ודודי לי

“Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij” Shier Hashiriem (Hooglied) 6: 3)

Deze liefde verwijst naar G’d, deze woorden symboliseren de liefdevolle en hechte relatie tussen G’d en Israël.

Elloel is de tijd om gebruik te maken van deze hechte relatie, zodat we de Hoge Feestdagen in vertrouwen op acceptatie van G’ds goede oordeel zullen ervaren. We benaderen het proces  van de G’ddelijke rechtspraak niet uit angst, maar uit liefde.

Gerelateerde berichten

Reageer


dertien − zeven =