Er bestaat geen toeval

Dat toeval niet bestaat blijkt wel uit deze video. Rabbijn van Dijk legt uit wat de engel des doods te maken heeft met Hitler en Eichmann.

Toeval – tekst video

De naam van de engel des verderfs, de engel van verwoesting de engel des doods, moge die nooit over ons komen. Die naam spreken we nooit uit want we willen hem niet oproepen. Maar hij heeft vier letters. De Samech de Mem de Alef en de Lamed. Vier Hebreeuwse letters. In de oude kabbalistische werken staat al geschreven dat in tijd vlak voor Masjieach komt, zullen er twee heren zijn, van Germania, Duitsland. Die de grootste moord op ons Joden zullen organiseren, ooit. En die heren dragen beide het stempel van die doodsengel. En dat stempel kan zijn in de vorm van een getalswaarde. De letters Samech, Mem, Alef, Lamed van die doodsengel, zijn samen Samech is 60, Mem 40, Alef 1 en Lamed 30 is samen 131. 

Maar er is ook een systeem van verborgen getalswaarden. Als je de letters Samech voluit schrijft, Samech mem vav en je laat het eerste letter weg, Samech. De verborgen letters van Samech zijn de mem en de vav, vormen samen ook 60. En van Mem, Mem Mem ook 40. Van Alef is het Alef Lamed Pe is het Lamet Pe is 110

En van de Lamed is het Lamed Mem Dalet, Mem Dalet is 44. Dat is samen 254. Dus de naam van de doodsengel heeft 2 getalswaarden, 131 en 254. De naam van de doodsengel, luister goed en reken maar na heeft twee getalswaarden, 131 en 254. 

De naam die je schrijft Alef Jod Jod Kaf Mem Nun Eichmann tel maar op 131. De naam van die je schrijft, He Jod Tet Lamed Resh, Hitler heeft 254. Eichmann 131, Hitler 254. Zo zie je hoe in potentie al de kabbala schrijft en zegt wat er allemaal kan gebeuren in welke tijd dan ook.

Gerelateerde berichten

Reageer


5 × twee =