De drie weken

De drie weken van rouw beginnen vanaf de Joodse maand 17 Tammoez tot 9 Av. Beiden data zijn vastendagen.

Het is een tijd van serieuze introspectie – nadenken over je eigen spirituele ballingschap. Hoe ver we zijn van G’d verwijderd? Op de vastendag van 9 Av huilen wij met G’d over Zijn Eigen ballingschap (als het ware). De  ballingschap van de Shechina (de G’ddelijke Aanwezigheid) die ernaar verlangt en Zijn Licht toonbaar te maken.

Zoals de profeet Jesjaja heeft beschreven:  כִּי-מָלְאָה הָאָרֶץ, דֵּעָה אֶת-יְהוָה, כַּמַּיִם, לַיָּם מְכַסִּים  ‘de wereld vol zal zijn van G’d zoals het water de zeebodem bedekt’ (Jesjaja 11.9)

יד  אָז, תִּתְעַנַּג עַל-יְהוָה, וְהִרְכַּבְתִּיךָ, עַל-במותי (בָּמֳתֵי) אָרֶץ; וְהַאֲכַלְתִּיךָ, נַחֲלַת יַעֲקֹב אָבִיךָ–כִּי פִּי יְהוָה, דִּבֵּר. en ‘alle mensen zullen zien dat de mond van G’d gesproken heeft “(Jesjaja 58.14).

Huilen naar G’d is een noodzakelijk onderdeel van je individuele spirituele ontwikkeling en pad naar verlichting. Het verbreekt de klipot (omhulsels) die een mens van G’d scheiden, waardoor je dichterbij kan komen.ⁱ Dit is de spirituele wederopbouw van de Tempel, ² als voorbereiding op de volgende dagen van Eloel (de maand van voorbereiding op de inkeer van je slechte daden) de Hoge Feestdagen.³

Deze drie weken is een speciale tijd om te mediteren dat G’d overal is, zelfs in de diepste duisternis.⁴

De vaten van G’d’s Licht, zelfs de  klipot (schillen) alles is van G’d’s Licht.⁵

Een eenvoudige verklaring van deze kabbalistische gedachte is je te concentreren op de letters rondom het Tetragrammaton י – ה – ו – ה, de Ene Naam.⁶

We kijken naar deze letters en gaan van elke letter een terug in het alfabet

 י  =  een terug is ט

ה  =  een terug is   ד

ו   =  een terug        ה

ה  =  een terug is  ד

                              22   de gematria (numerieke waarde) opgeteld.

De letter voor de joed is tet; de letter voor de hev is dalet; voor de vav is heh.

Samen, teth, daleth, heh, daleth, zijn gematriah tweeëntwintig, wat overeenkomt met de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet, de letters die het G’ddelijke Licht bevatten.⁷

Nu gaan we van elke letter een verder in het alphabet

י  =   een verder is     כ 

ה  = een verder is      ו

ו  =   een verder is     ז

ה  =  een verder is     ו

                                   39   de gematria (numerieke waarde) opgeteld.

De letters die in alphabet volgen op G’ds naam, chaf, vav, zayin, vav hebben de numerieke waarde van 39. Dit is de numerieke waarde van Hasheem Echad – G’d is Eén. Of Zu Hashem – dit is G’d. Dit benadrukt de Alwetendheid en de beschikbaarheid van G’d in elke situatie en waar men zich ook bevind lichamelijk of geestelijk.

De twee gematrioth, 22 + 39 = 61 en dat is de gematria van אני ani – ‘Ik ben’.

Dit is het geheim van G’d, zeggende:       Ik ben G-d’.

(Fragment van Eye to the Infinite – Hoe het G’ddelijk Bewustzijn te vergroten)

Tanya, Chapter 26.
2 Ta’anith 30b; Qedushath Levi, Eichoh; R.C.Friedlander, Sifthei Chaïm, ‘Mo’adim’, Vol. 3.
Avodath Yisro’el, Mas’ei; Torath Ovoth, p. 117.
Pri Eits Chaïm, ‘Bein Hametsorim’.
5 Yeshayoh 6:3; Rambam, Mishneh Torah, ‘Yesodei HaTorah’, 2:10; Tiqunei Zohar, 91b; TanyaIggereth Haqodesh, §20; Torah Ohr, 92b.
Pri Eits Chaïm, ‘Bein Hametsorim’.
7 Otsroth Chaïm, Sha’ar Ho’Aqudim; Derech Eits Chaïm, intro; Magid Devorov LeYa’aqov, §228 (p. 231). 
8 See e.g. Bnei Yisoschor, ‘Chodesh Adar’, 3:3.  

Gerelateerde berichten

Reageer