Jodendom, wonderen en vrije keuze

De Talmoed (grootste boekwerk van het Jodendom) vertelt over Rabbi Chanina ben Dosa, een wonderdoener uit de tijd van de Tweede Tempel. Er worden veel verhalen verteld over de wonderen die hij gedaan heeft en wonderen die  voor hem gebeurden. Zou het niet geweldig zijn als wij dat hadden kunnen zien?
De waarheid is dat rabbi Chanina ben Dosa niet de enige uit zijn tijd was die wonderen kon verrichten. Volgens de overlevering konden alle grote rabbijnen uit die tijd wonderen verrichten als zij dit zouden willen. Het was de tijd van de grote Rabbi Akiwa en Rabbi Meir Ba´al Hanes – Meester van de wonderen – om er twee te noemen. Zij zijn het perfecte voorbeeld van het principe: “Hasheem vervult de wil van een rechtvaardig mens.”  צדיק גוזר וה’ מקיים

Materie

De Kabala beschrijft de infrastructuur van materie, het laat de werkelijkheid zien. De vraag is niet hoe hebben deze rabbijnen wonderen kunnen verrichten.

De werkelijke vraag is waarom kunnen wij geen wonderen doen?

Het meest voor de hand liggende antwoord is: Omdat deze rabbijnen Tsaddiekiem – rechtvaardigen waren  en op een veel hoger spiritueel niveau dan wij. We verdienen het niet om Hemelse hulp te hebben om bovennatuurlijke prestaties uit te voeren.
Dit is zeker waar. Hoewel het antwoord te beperkt is. We zouden hier een fout kunnen maken dat de materiële wereld een vaste realiteit is dat alleen door materiele middelen veranderd kan worden. Of de verandering kan via de wonderen van G´d gebeuren die de regels van de natuur voor ons breekt.

De wetenschap begint te ontdekken dat de fysieke wereld niet statisch is. Aan de basis van alles in het fysieke bestaan is de energiesector die niet fysiek, maar aan spirituele kracht onderhevig is. Wetenschappers begrijpen niet precies wat energie is, maar ze gebruiken de term als een verwijzing naar iets als basis voor de herkenbaarheid zoals lucht.

Jodendom-oneindige licht

Deze ontwikkelingen binnen de wetenschap bestaan niet zo erg lang, maar binnen de Kabala kennen wij dit al 3300 jaar. Een belangrijk principe dat de Kabala ons leert is dat aan de basis van de materie, de schepping, een geestelijk licht is en dat is אור אין סוף – het oneindige licht.

Rabbi Jitschak Luria, beter bekend als de Arizal. Hij legt uit dat voorafgaand aan de schepping – er slechts Het Oneindige Licht bestond. Dus, als de hele Schepping materie lijkt te zijn. Toch is het dan zo dat het oneindige licht altijd in alles doordringt. Absoluut niets kan bestaan als de Ohr Ain Sof (het Oneindige Licht)  niet in de kern is. Als het Or Een Sof er niet is dan verdwijnt de materie onmiddellijk.

Het kern licht – de Or Een Sof, de bron van alle energie in het bestaan. Dit blijft volledig geestelijk, als een ziel in een lichaam.

Voor deze rabbijnen was het duidelijk dat de natuur meer is dan allusie, ze werden niet misleid door wat hun ogen zagen: een ongelooflijke ervaring van degelijkheid en duurzaamheid zagen zij in de fysieke wereld.

Jodendom en vrije wil

De vraag voor hen was het niet, “waarom kunnen we door de muren lopen?” maar: “Waarom kunnen anderen dat niet?”

Het antwoord op deze vraag is een kwestie van vrije wil: “De geheimen van Hashem aan hen die Hem vrezen” (Tehillim 25:14): men moet het recht verdienen om Thora kennis te hebben en je moet het voorrecht hebben om het tot op het diepste niveau te vergaren.

“Alles is in handen van de Hemel, behalve angst voor de hemel ‘(Talmoed – Brachot 33b)
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים,  de enige vrije wil in ons leven is te kiezen voor het vrezen van G´d, de sleutel tot de geheimen van Hashem. Iemand met veel Thora kennis maar die geen angst heeft voor Hasjem is als degene die de sleutel heeft tot de buitenste kamer – Tora in het algemeen – maar mist de sleutel tot de binnenste kamer- de geheimen van de schepping.
In de natuurkunde begint men te ontdekken wat in de Kabala altijd al bekend is.

Aanvullende opmerking:
We hebben het vermogen om de dingen die gebeuren te beinvloeden, dat lijkt misschien buiten onze fysieke wereld. Door middel van gebed en goede daden kunnen wij een positieve wending geven aan gebeurtenissen. Dit vergt veel inspanning en de juiste houding om hierin te slagen.
Helaas, ongepaste taal en negativiteit kunnen de oorzaak zijn dat dingen verkeerd gaan in de wereld.  Te leven volgens de Thora en door de Wil van Hashem te vervullen zo komen wij tot veel goede resultaten. Het duurt niet lang om deze resultaten te zien en om te leren wat geluk in deze wereld kan zijn.

Het is een aanrader.

Lees meer over het Jodendom op Jodendom-online.nl

Gerelateerde berichten

Reageer


vijf + twaalf =