Maansverduistering – 15 juni

De komende totale maansverduistering is op 15 juni 2011. De eclips is in het bijzonder zichtbaar in Israel. Dit is een van de meest spectaculaire maansverduisteringen van de afgelopen jaren.

Deze eclips valt samen met de Joodse maand Sivan nadat de Tora is 3323 jaar geleden aan het Joodse volk gegeven. Deze maansverduistering is het beste zichtbaar boven het Midden-Oosten.

Maansverduistering
Foto: Roel Wijnants (CC2.0)

De verduistering valt precies zeven dagen na Shawoe’ot (Wekenfeest).
Net zoals bij Soekot (Loofhuttenfeest) en Pesach verschijnt de maansverduistering alsof het een symbool is van het ‘besluit’ van het feest Shawoe’ot.
De geheimen van de schepping worden onthuld in de choreografische dans tussen de hemellichamen en de aarde, de twee gedeeltelijke zonsverduisteringen, eerst op de Noordpool en de tweede op de Zuidpool gedeeld door een totale maansverduistering in het Midden-Oosten heeft een perfecte symmetrie.
Het is in deze symmetrie van de schepping, dat geheimen onthuld.

Behalve de natuurlijke schoonheid van de maan is er een band tussen de maan en het Joodse volk. Het Joodse volk identificeert zich met de maan. De constante verandering doet denken aan ons lot en de groei van de maan symboliseert onze hoop. Zoals de maan elke maand opnieuw verschijnt zo vernieuwt het Joodse volk zich elke keer weer in zijn geestelijke ontwikkeling en binding met G’d. Talmoed (Sanhedrin 42b):
Vaak zijn er grote gebeurtenissen die gebeuren na maansverduisteringen. Laat het dan nu de aankondiging zijn van goede tijden voor het Joodse volk.

Gerelateerde berichten

Reageer


veertien + twintig =