Pesach – G’d toont Zijn macht

Pesach is een van de belangrijkste feesten op de Joodse kalender. Joden vieren Pesach ter herdenking van de bevrijding van het Joodse volk dat door Mozes uit Egypte werd geleid. Joden vieren Pesach al 3500 jaar volgens de regels die G’d in de Thora (Shemot – Exodus 13) heeft vastgelegd. 

De geschiedenis van Pesach wordt verteld in het boek Shemot (Exodus). De kinderen van Israël waren al 210 jaar slaven in Egypte. G’d had hen beloofd dat Hij uit de slavernij zou bevrijden, maar niet voordat Farao hun vrijlating had geweigerd en G’d tien plagen naar Egypte stuurde om Zijn macht te tonen. (Shemot – Exodus 3: 19-20).

Joodse feesten een compleet overzicht en diverse artikelen
De Joodse feesten zijn voor Joden belangrijke mijlpalen in het jaar. Vind hier een volledig overzicht van alle feesten met veel verdiepende artikelen.
Klik hier voor het overzicht>>>

 

De eerste negen plagen, die alleen de Egyptenaren troffen, waren: 

  • Bloed: God veranderde het water van de rivier de Nijl in bloed, zodat de vis stierf en het water stonk. Al het water in Egypte veranderde in bloed.
  • Kikkers: Egypte werd overspoeld door kikkers – er waren overal kikkers, in de bedden, kikkers in de ovens en kikkers die op de mensen sprongen.
  • Ongedierte/Luizen: stof werd omgezet in luizen die op mensen en dieren kropen. De farao vroeg Mozes om de plaag ongedaan te maken in ruil voor de belofte dat de Israëlieten mochten vertrekken. Nadat de plaag verdreven was, kwam farao terug op zijn belofte.
  • Wilde dieren: Alle dieren in het bezit van de Egyptenaren stierven – paarden, ezels, kamelen, runderen, schapen en geiten.
  • Zweren: Zweren braken uit op het Egyptische volk en hun vee.
  • Hagel: De ergste hagelstorm die Egypte ooit trof, sloeg toe en verwoestte gewassen die in de velden groeiden en zelfs mensen en dieren die erin gevangen waren, doodde.
  • Sprinkhanen: een zwerm sprinkhanen vestigde zich in Egypte en verslond alles wat er nog groeide na de hagel.
  • Duisternis: Egypte werd een aantal dagen volledig donker. De plagen hadden alleen invloed op de Egyptenaren – het Joodse volk bleef onaangetast.
  • Dood van de eerstgeborenen: In elk huis stierf de eerstgeboren zoon.

Dit is het eerste uit een serie artikelen over Pesach. In de komende dagen volgen nog enkele artikelen over Pesach.

Gerelateerde berichten

Reageer