Jom Kippoer

Jom Kippoer is de heiligste dag van het jaar – de dag waarop we het dichtst bij G’d zijn en bij de essentie van onze eigen ziel. Het is de dag van de verzoening – “Want op deze dag zal Hij verzoening voor jullie doen, om jullie te reinigen; van al jullie zonden zullen jullie rein zijn voor Hasjem” (Leviticus 16:30).

Gedurende 25 uur – vanaf een paar minuten vóór zonsondergang op 9 Tisjrei tot na nacht op 10 Tisjrei – ‘kwellen we onze zielen’: we eten niet en drinken niet, we wassen ons niet en gebruiken geen bodylotion of parfum, we dragen geen leren schoeisel en onthouden ons van huwelijksrelaties.

Laat in de namiddag eten we de laatste maaltijd voordat het vasten begint, waarna we onze kinderen zegenen, een jarhzeit-kaars aansteken, en ook de kaarsen voor de Jom Tov. En dan gaan we naar de synagoge voor de Kol Nidrei-dienst. In de loop van Jom Kippoer houden we vijf gebedsdiensten: Maäriv – het avondgebed – met zijn plechtig Kol Nidrei op de avond van Jom Kippoer. Sjacharit – het ochtendgebed; Moesaf – het toegevoegd gebed, waarin opgenomen een gedetailleerde beschrijving van de Jom Kippoer-dienst destijds in de Tempel; Mincha – het middaggebed en Neïla – het sluitgebed, bij zonsondergang.

We zeggen bij iedere dienst Al HaCheet – bekentenis van zonden. Het is de plechtigste en gewichtigste dag van het jaar, en toch is het een dag van vreugde: een vreugde die tot uiting komt in de spiritualiteit van de dag en die het vertrouwen tot uitdrukking brengt dat G-d onze opperrechter spijt accepteert en onze zonden vergeeft, en ons vonnis afsluit met een nieuw jaar van leven, gezondheid en geluk.

De Neïlla-dienst, die de dag afsluit, vindt zijn climax in de weergalmende uitroep: “Hoor Israël, … G-d is Eén.” Dan breekt de vreugde los en wordt er gezongen en gedanst, gevolgd door een laatste stoot op de Sjofar, waarna we uitroepen: “Volgend jaar in Jeruzalem.” We eten dan een feestmaaltijd na de vasten, zodat de avond na Jom Kippoer een echte feestavond wordt.

Gerelateerde berichten

Reageer