Bijna Rosj Hasjana en ik

In de Joodse traditie is maand Eloel, de maand voorafgaand aan Rosh Hashana,  een speciale tijd van G’ddelijke goede wil en genade. Een goede tijd voor teshoewa (inkeer). Elloel is de maand van het voorbereidende proces voor Rosh Hashana en voor de reinigende kracht van Jom Kipoer, de Grote Verzoendag.

Wat is teshoewa?

De meeste mensen vertalen teshoewa als berouw, maar het woord תְּשׁוּבָה is afgeleid van תָשׁוּב אֶל-ה, [Je zult] terugkeren naar G’d”.

Inkeer is bedoeld om je eigen ‘ik’ schoon te maken en dit doe je door middel van gebed, introspectie en serieus karakteronderzoek, bescheidenheid en eerlijkheid.

Heeft teshoewa eigenlijk wel zin?

Het is gelijk aan alle andere mitswot (opdrachten uit de Thora).Haalt de overtredingen (tussen mens en G’d) weg en maakt je ‘eigen ik’ schoon.  Het is altijd mogelijk om tot inkeer te komen. Er is niets dat teshoewa in de weg staat. Zelfs als iemand tot in het diepste van het kwaad is gezonken, kan alles worden omgedraaid. Er is altijd hoop voor jezelf door terug te keren naar je eigen schone mooie innerlijke ‘ik’.

 

Gerelateerde berichten

Reageer