Het jaar 1492, twee weken voor Pesach

Een beetje geschiedenis. In 1492, ondertekenden koningin Isabella en koning Ferdinand van Spanje het besluit om Joden die zich weigerden te bekeren tot het christendom, te verdrijven.

Tomas de Torquemada diende als “groot-inquisiteur,” hij  was belast met het oppakken van hen die in het geheim joods bleven (de zogenaamde Conversos of Marranos – “varkens”).

1492

1492 – Inquisitie

In de daaropvolgende Inquisitie, gingen naar schatting 32.000 joden de brandstapel op tijdens openbare ceremonies. En ook verdreven de Spanjaarden nog eens 200.000 Joden het land uit.

Tijdens deze tragische gebeurtenissen hadden vele Joden prominente posten in Spanje; Rabbijn Don Yitzhak Abrabanel, was minister van Financiën. Naar verluidt bood hij koningin Isabella de astronomische som van 600.000 kronen aan om  het besluit herroepen.

Abarbanel was niet in staat om de uitzetting te voorkomen en werd ook verbannen, samen met zijn volk.

Als gevolg van de verbanning hebben Joden zich in Amsterdam gevestigd.

Gerelateerde berichten

Reageer