De kleine letters zijn belangrijk

De maand Nissan begint. Een nieuw begin, de lente, Pesach het feest van de geboorte van het Joodse volk, het feest van de vrijheid.  Er wordt ook een begin gemaakt met lezen van het boek Vajikra (Leviticus).

Het boek Vejikra (Leviticus) heet Torat Cohanim, de leer van de priesters. Het is het midden van de Thora, het moeilijkste boek om te leren. Het zijn ingewikkelde regels met veel uitleg in de Mondeling Leer. Bereeshiet (Genesis) heeft veel verhalen vergeleken met Vajikra. De maand Nissan is de eerste maand van het jaar, de maand die wordt aangegeven in de Thora. Deze aanstaande sjabat is een sjabat van vernieuwing. Misschien is dat ook de reden dat Vajikra (en toen riep) het eerste woord met een kleine alef geschreven moest worden.

Nissan is de maand (hachodesh hazeh lachem..) van de geboorte van het Joodse volk. Als het joodse volk geboren wordt dan wordt Vajikra gelezen met het eerste woord dat geschreven is met een kleine alef וַיִּקְרָא, wat heeft dit met het volk Israel te maken?

Om ons te leren dat Moshe  een heel bescheiden mens was. Daarom is de alef klein geschreven.

Vajikra begint dat G’d vanuit het nieuwe Tabernakel voor het eerst spreekt met Mosje. G’d roept Moshe, anderen hebben de roep van G’d niet kunnen horen, maar door Mosje’s bescheidenheid was hij instaat om hele hoge spirituele hoogten te bereiken. Het volk zag dat Moshe naar het Tabernakel ging want hij en alleen hij hoorde dat G’d hem riep.

Zo vertelt ons de midrash dat de twee zonen van Aharon de hogepriester, Nadav en Avihoe hetzelfde dachten te doen als Moshe. Zij gingen ook naar het Tabernakel om een offer te brengen, want zij dachten dat als Moshe kan gaan dan kunnen wij dat ook, met alle goede intenties. Het verschil was dat Moshe de roep van G’d hoorde en de zonen van Aharon dit op eigen intiatief wilden doen. Ze hebben het met de dood moeten bekopen.

De bedoeling van de Thora is om ons bescheidenheid te leren. Net zoals de spirituele hoogten die een mens kan bereiken oneindig is, zo is ook het werken aan jezelf, jezelf te leren bescheiden te zijn een oneindig werk.

 

Gerelateerde berichten

Reageer