Waarom wordt het Tabernakel dat we vandaag niet eens hebben zo uitgebreid beschreven?

Rabbijn Jehoshua Heller schrijft dat het lichaam van een mens uit vele ‘kamers’ bestaat. Het lichaam van de mens kan je vergelijken met het Tabernakel. Het hele Tabernakel is gereflecteerd in het menselijk gezicht en het lichaam.

Het Tabernakel bestond uit drie delen: het Kodesj Hakedoshim (het Allerheiligste), het Heilige en het Voorhof.

Waar is de plek van het Allerheiligste in ons lichaam? De hersenen.

De hersenen bestaan uit drie membranen. Net zoals de Heilige Ark in het Allerheiligen uit drie kisten bestond. Twee gouden kisten en een van hout.

Het voorhoofd van de mens is het Allerheiligste, daarom droeg de hoge priester de Tzietz (gouden plaat) op zijn voorhoofd. Er stond op de Tzietz (gouden plaat) geschreven “Kodesh L’Hashem” (Heilig voor G’d). Het voorhoofd is het schild van het Allerheiligste. Daar is de G’ddelijk Aanwezigheid, die is in de hersenen.

Onder het voorhoofd zijn de ogen, neus en mond.  Dit is het Heilige gedeelte van het Tabernakel. In dit deel stonden Altaar Haketoret (altaar van het reukoffer), de gouden tafel en de Menora. Het altaar moest  tussen de Menora en de tafel staan. Het altaar stond een beetje lager omdat de menorah en tafel elkaar moesten ‘zien’. Net zoals  twee ogen. Als onze neus te hoog was dan zou dat onze visie belemmeren, zo is het met de  locatie van de Menora, altaar en tafel in het Tabernakel. De menora symboliseert onze ogen.

Het altaar van het reukoffer (Ketoret). Het reukoffer symboliseert logisch de neus. De gouden tafel symboliseert de mond, want daar werden elke week de broden gezet.

De chatzeer dat is te vergelijken met rest van het lichaam. In de chatzeer staan de Altaar van Haoleh en het koperen altaar. De offers die men mocht eten.

Deze overeenkomsten zijn ons te leren om ervoor te zorgen dat wij ons leven zo ‘puur’ mogelijk zullen leven.

Het Tabernakel is ervoor om je een idee te geven hoe heilig het menselijk lichaam is, daarom moest het in elk detail beschreven worden.

Bron: Rabbijn Daniel Glatstein

 

Gerelateerde berichten

4 reacties

Sjalom,
Ik lees: de hersenen bestaan uit drie membranen. Net zoals de Heilige Ark in het Allerheiligen uit drie kisten bestond. Twee gouden kisten en een van hout.
Ik wist niet dat de Arke des Verbonds uit drie kisten bestond. Kunt u mij daar iets meer over vertellen.
met vriendelijke groet,

In de Talmoed staat beschreven dat de kast uit drie delen bestond. Ddeze kisten pasten in elkaar.
Volgens de Talmoed (traktaat Joma blz. 72 Amud 2) daar staat dat de buitenste kist van goud was, de middelste kist van hout en de binnenste van goud.

Shemot 37:1-2 staat dat Bezaleël de ark overtrok met louter goud, van binnen en van buiten; en hij maakte ze een gouden
krans omheen. Ik heb Joma traktaat gelezen hoe komen ze dan aan drie kisten, ben er wel nieuwsgierig naar.
sjalom

Hallo Lea,
Ik ben nog steeds benieuwd naar het antwoord van de Arke des verbonds i.v.m de drie kisten.
sjalom

Reageer