Jitro: Atheïsme niet genoemd – Vrouwen eerst

De parasha (afdeling) van de Thora die deze week wordt gelezen in de synagogen over de hele wereld is Jitro, hierin worden de tien geboden beschreven.

Tien geboden:

Waarom wordt het atheïsme niet specifiek genoemd als verbod bij de tien geboden?

Lo jiejeh elokim acherim al panaj – Je zal geen andere goden in Mijn Aangezicht hebben. Waarom is er geen verbod op het atheïsme?

Elk mens heeft een god, dit kan verschillende dingen zijn zoals eer, macht, geld, begeerte enz. Dit is de reden dat de Thora het dienen van andere goden heeft verboden.

(Rabbi J.B. Soloveitchik)

 

Natuurlijk zijn het de vrouwen

De uitdrukking die G’d gebruikt om de vrouwen van het Joodse volk aan te spreken tijdens het geven van de Thora is “Huis van Jacob”.
De “Kinderen van Israël” verwijst naar de mannen. Toen G’d de Thora gaf, zei Hij tegen Mozes dat hij eerst de vrouwen benaderde en pas daarna de mannen.

De reden hiervoor is dat de uittocht uit Egypte gebeurde in de verdienste van de rechtschapen vrouwen (tsadikot) van die generatie. Toen G’d de Thora gaf, kwamen  de vrouwen eerst.

De Midrash zegt: “Alle generaties worden verlost in de verdienste van de rechtschapen vrouwen van hun generatie.”

Zo zijn het de vrouwen die als eerste de wonderlijke leringen van Mashiach mogen ontvangen.

(De Lubavitcher Rebbe)

Gerelateerde berichten

Reageer