Even omlopen om via de Rode Zee te lopen, waarom?

Na de uittocht van Egypte heeft G’d het volk via de Rode Zee laten trekken en niet via de landroute die veel meer voor de hand lag volgens de landkaart.

De zee is helemaal uit de weg. G’d leidde hen via een omweg. Het Joodse Volk was ingesloten tussen de Egyptenaren die hen achtervolgde en de zee.

Het bijbelse verhaal is bedoeld om ons een les te leren voor o.a. ons persoonlijk leven.

De aarde bestaat uit oceanen en continenten, zee en droog land. Het verschil tussen de twee is dat op het droge alles open en zichtbaar is. De bomen, dieren, bergen en mensen zijn allemaal gemakkelijk herkenbaar. De zee, aan de andere kant, is een grote blauwe uitgestrekte mysterie. De zee wemelt van het leven, maar als je ernaar kijkt, kun je niets identificeren alles is onder de oppervlakte verborgen.

Zo het is met een mens. Onze persoonlijkheid heeft twee lagen: onze zee en ons land. Wat we van onszelf weten, onze zichtbare sterke punten, onze talenten en onze bekende capaciteiten. Alle elementen van ons karakter waarvan we ons bewust zijn – deze vormen het “droge land” van onze persoonlijkheid.

Maar onder de oppervlakte van ons karakter ligt een enorme zee van latente talenten, innerlijke krachten en onbenutte vermogens waarvan we nooit wisten dat we ze hadden. In de diepte van onze ziel ligt een voorraad van energie die wacht om ontdekt te worden. Dit is onze ‘zee’ en zelfs wijzelf zijn ons niet bewust van wat daar ligt.

Bij de Rode Zee leerden wij onze eigen kracht te ontdekken

Hoe kunnen we omgaan met ons eigen potentieel? Hoe kan onze innerlijke zee veranderen in droog land?

Er is maar één manier  en dat leren wij van het Joodse volk tijdens het trekken door de Rode Zee. De Joden stonden met hun rug tegen de muur, de Egyptenaren aan de ene kant en de woeste zee aan de andere kant. Ze hadden maar twee mogelijkheden: wanhoop of geloof.

 Er was geen enkele uitweg uit hun gevaarlijke situatie. Maar hun geloof was dat ze door zouden gaan naar het beloofde land. Zee of geen zee, dit is het pad waarop G’d ons heeft gestuurd, dus we moeten vertrouwen en doorgaan. Dat deden ze ook.

Het was op dat moment dat het vertrouwen in G’d tegenover de hopeloosheid stond. Het onmogelijke gebeurde, de zee spleet in tweeën en werd droog. Het grootste  obstakel verdween in het niets, zonder strijd, alleen met vertrouwen in G’d. Door zich over te geven aan de Hogere Macht ontdekte het volk hun eigen innerlijke kracht. Ze splitsten hun eigen zee.

Het Joodse volk is heel bekend met moeilijke tijden. Bij de geboorte van ons volk, moesten we leren hoe we problemen het hoofd konden bieden. Dus G’d nam ons mee op een omweg naar de zee en opende die voor ons. G’d vertelde elke Jood wanneer zij ook zullen leven dat obstakels geen onderbrekingen zijn van het leven, obstakels zijn het leven.

Blijf marcheren richting het beloofde land. Elke uitdaging onderweg zal je een dieper inzicht en hernieuwde kracht geven. Heb vertrouwen en zo zal je al je eigen uitdagingen aan kunnen.

Gerelateerde berichten

Reageer