Nooit met één maat meten

De parasha (afdeling) van deze week, het Thoragedeelte dat in synagoges over de hele wereld gelezen zal worden, is p Va’eera (Exodus 6:2 – 9:35). Een van de belangrijke lessen uit dit gedeelte is: we mogen nooit met een maat meten. Hoe leren wij dit uit de parasha?

Dit leren wij bij Aharon en Moshe. Rashi merkt op dat op sommige plaatsen in de Thora Moshe eerst wordt genoemd en daarna Aharon en op andere plaatsen wordt eerst Aharon genoemd en daarna Moshe zoals in de pasoek 2-9. Daar wordt Aharon vóór Moshe genoemd.

“Wij moeten weten dat ieder zijn eigen taak moet vervullen in deze wereld zonder je met anderen te vergelijken.”

Dit leert ons dat zij allebei even grote en belangrijke mensen waren. Dit is vreemd, omdat de Thora beschrijft dat Moshe de grootste profeet was die ooit geleefd heeft; hoe kan dan gezegd worden dat Aharon gelijk was aan Moshe?

In Gd’s ogen worden prestaties gemeten of een persoon zijn persoonlijke taak in deze wereld vervult. Degene die een kleine taak heeft en zijn taak voltooit is net zo belangrijk als iemand met een grote taak die zijn taak voltooit. Aharon bereikte het absolute maximum van zijn potentieel. Hij vervulde Gd’s wil volkomen, net zoals Moshe dat deed. Het verschil was dat Moshe meer taken had om te vervullen, hij had meer verantwoordelijkheden.

Zij deden beiden wat hen bevolen was in overeenstemming met hun vermogens, zij waren op een gelijk niveau.* Wij kunnen ontmoedigd raken dat wij niet zoveel bereiken als anderen, maar wij moeten weten dat ieder zijn eigen taak moet vervullen in deze wereld zonder je met anderen te vergelijken.

* Rabbi Moshe Feinstein, Derash Moshe.

Gerelateerde berichten

1 reactie

In geestelijke zin worden er door G’d andere verschillende maatstaven gebruikt, naar maten het aantal talenten (NT). In fysieke zin mbt gerechtigheid en eerlijkheid moeten we een zuivere weegschaal gebruiken en een enkele zuiver meter hanteren.

Reageer