Toch nog even de laatste soefganiot eten!!

Velen van ons denken dat eten van soefganiot alleen maar een leuke gewoonte is  speciaal voor de kinderen en zeker niet voor volwassenen die op hun gezondheid en gewicht letten.

Hierbij een aantal bijzondere dingen die de tsaddik rabbijn Maimon Ben Joseef zt”l schreef, de vader van de Maimonides:  “De soefganiot, een segoela zijn  voor parnassa (Een segulah is een actie waarvan wordt aangenomen dat deze leidt tot een verandering in iemands fortuin). Je moet niet nalatig zijn zijn met de verdienste van de soefganiot, aangezien het een oude gewoonte is de afkomstig van het Manna (zoete koek zoals het Manna beschreven staat in sjemot 16:31).   De soefganiot die in veel olie gebakken zijn, in de verdienste van het eten ervan ontvang de zegen van een goede levensonderhoud voor het hele jaar. Wees niet nalatig met deze gewoonte en allen die de soefganiot eten zullen een van goede levensonderhoud genieten”.

Het is goed dat deze woorden zijn geschreven door een grote geleerde honderden jaren geleden, want wie zou het anders  geloven? Dat het mogelijk is  dat van het eten van een deegje vol met olie ter nagedachtenis aan het wonder met het kruikje olie – dat je daarmee een grote verdienste krijgt voor levensonderhoud.

Ook de grote geleerde rabbijn Shlomo Zalman Auerbach zt”l schijft hierover in zijn boek de Halichot Sholom, dat de soefganiot een segula zijn voor goede levensonderhoud.

Na het eten  van de soefganiot vraagt twee maal in de zegening na het eten ‘al hamechiya’ voor de herbouw van de tempel en het altaar. Daarom moet je er op letten dat je de soefgania apart eet en niet tijdens een maaltijd.

Het De hele vreugde van het Chanoeka feest gaat om de heringebruikneming van de tempel die wij bijna overal in de gebeden  zeggen. De zegening over de soefganiot is de bracha mezonot en de bracha erna is ‘al hamichya’.

Bron:    ש”ות יעבץ, חלק א

 

Gerelateerde berichten

Reageer