Ouderdom – twee mogelijkheden

De Schepper heeft ons speciale kracht gegeven om je te beheersen van alle buitensporige verlangens en elk persoon moet van deze kracht gebruik maken. De Pri HaAretz zt”l, Rabbijn Menachem Mendel van Vitebsk (1730-1788), verklaart dat door middel van overpeinzing, je instaat bent de kracht op te brengen om jezelf in te houden. imagescaqve6kb

We weten dat de ‘Groten van Israël’ alles met diepe gedachten hebben gedaan zo hebben zij zichzelf op de meest pure manier weten te beschermen – dit is de controle over je verlangens.

Een paar dagen geleden was de jaartijd (overlijdensdag) van de Chazon Iesh zt”l. Rabbijn Chaim Brim beschrijft in zijn boek het gedrag van de Chazon Iesh  o.a. tijdens huwelijks feesten. Hij maakte  allerlei bewegingen met zijn handen totdat de bruidegom moest lachen.

In andere situaties stak de Chazon Iesh zijn hand niet eens uit om iemand te groeten. Hij stak zijn handen niet uit om iemand te zegenen, behalve als iemand een grote afstand heeft moeten afleggen om bij hem te komen.

Rabbijn Brim heeft de Chazon Iesh horen zeggen: “De hand is niet hefker, ongecontroleerd, het is aan iedereen gegeven die de wil heeft het te beheersen..”

We leren hieruit dat als een mens niet op zijn ledematen let, de ouderdom over hem heen komt.

De Pri HaAretz legt uit dat de gedachten van een mens nooit rusten en dat wij ons bezig houden met het een obsessieve achtervolging van onze gedachten.

Er wordt verteld van een van de tsaddikiem dat hij een kop in zijn hand nam en zei dat G’d twee dingen heeft geschapen in deze wereld die een mens tegenhoud om G’d te dienen:

Eén is trots, overdreven trots. Wat is dit? Dit is als wij denken dat wij het glas vasthouden.

Het tweede is: Depressie, als je je realiseert dat alles gedirigeerd wordt van G’d. Dan hebben wij twee keuzes die we kunnen maken: Elk mens zal zijn gedachten moeten gebruiken en het feit moeten accepteren dat G’d alles bepaald. Of..hij wordt depressief omdat hij ziet dat hij niet in controle is.

Dit gebeurd door luiheid van onze gedachten. Dit is de betekenis dat de ouderdom over ons komt. Ouderdom betekent dat we de controle verliezen. Ouderdom van de meeste mensen komt door de luiheid van onze gedachten.

Er bestaat  nog een vorm van ouderdom – זקנה  (zikna) dat een afkorting is van de woorden זה קנה חכמה  “hij heeft wijsheid verworven”. Dit betekent dat door middel van zijn gedachten, hij duidelijkheid en richting heeft  door middel van zijn simpel geloof in G’d.

Elk mens heeft de kracht om zijn gedachten te stoppen en te navigeren, zelfs als telkens opnieuw andere of dezelfde gedachten in hem opkomen.

Bron: Rabbijn Yisrael Chaim Weisz van Spinka – Bne Berak

Gerelateerde berichten

Reageer