Volgens de Maimonides zijn deze dagen bij uitstek geschikt voor de acceptatie van je gebeden

 

Halacha 6 Rambam (Maimonides) Mishne tora [teshuva]

Hoewel het gebed en de smeekgebeden altijd kunnen helpen.
Tijdens de tien dagen tussen Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag) is het de beste tijd en deze gebeden worden onmiddellijk verhoord.

Zoals het geschreven staat: דרשו ה’ בהמצאו
Zoek G’d tijdens Zijn aanwezigheid.
Dit geldt voor de enkeling – maar de gemeenschap zolang zij tot inkeer komen en met hun hele hart schreeuwen dan zullen zij beantwoord worden

Zoals het geschreven staat:

 כה’ אלהינו בכל קראנו אליו מי

Er is niemand als Hashem onze G’d die als wij hem aanroepen ons beantwoord.

ע”פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת. מיד שנאמר דרשו ה’ בהמצאו במה דברים אמורים ביחיד – אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כה’ אלהינו בכל קראנו אליו

 

Gerelateerde berichten

Reageer