Wat moet je doen om te leven? Rosj Hasjana.

Visit Jewish.TV for more Jewish videos.

“U’Netaneh Tokef Kedushat Hayom ”

En de VERTALING;

“Laat ons te vertellen hoe Volkomen heilig deze dag is ”

De volledige tekst
De ark met de Tora rollen is open:
Dus nu, de Kedushah gebed zal opstijgen naar U, voor U, onze God, bent Koning.

Laat ons nu de kracht van de heiligheid van deze dag van toepassing zijn, want het is geweldig en angstaanjagend. Uw Koningschap zal verhoogd worden; Uw troon zal worden verstevigd met barmhartigheid en U zal daarop zitten met waarheid. Het is waar dat U alleen bent degene die rechtspreekt, bewijzen levert,alles weet, en getuigt,u bent degene die schrijft , telt en berekent; U bent degene die alles dat vergeten was zich herinnert. U opent het boek van al het leven – U zal het lezen en ieders handtekening staat erin. De grote sjofar zal klinken en een stil, dun geluid wordt gehoord. Engelen zullen zich haasten en trillend van angst zullen zullen zij zeggen: “Zie, het is de dag des oordeels, want G;d zal het oordeel geven! ‘- Want zij kunnen niet worden gerechtvaardigd in uw ogen in het oordeelvan de rechtspraakDe gehele mensheid zal als een kudde voor U langs gaan. Zoals een herder zijn kudde bekijkt, zo zal U de mensheid leiden door te tellen, rekenen, en de zielen van alle mensen in overweging te nemen; en wat zij nodig hebben Zal U bepalen over alle schepselen van de wereld.

Op Rosh Hashana wordt ingeschreven en op Jom Kippoer wordt verzegeld wie zal weggaan van de aarde en hoeveel zullen worden gecreëerd, wie zal leven en wie zal sterven, wie zal sterven in zijn voorbestemde tijd en die voor zijn tijd; die door water en wie door het vuur, wie door het zwaard, wie door een beest, wie door hongersnood, wie door dorst, wie door de storm, wie door de pest, wie door wurging, en wie door middel van steniging. Wie zal rust vinden en wie dwalen, wie zal in harmonie leven en wie zal worden gekweld, wie zal genieten van rust en wie zal lijden, wie zal worden verarmde en wie zullen worden verrijkt, wie zal worden gebroken en wie zal verhoogd worden.

Maar berouw, gebed en naastenliefde


Verwijdert het slechte besluit!
Voor Uw naam betekent Uw lof: U bent moeilijk boos te maken en gemakkelijk te sussen, want U wilt niet dat de mens een verdiende dood zal sterven, maar dat hij berouw van zijn weg zal hebben en leeft. Tot de dag van zijn dood wacht U op hem, als hij zich bekeert dan zal U hem onmiddellijk te accepteren.

Het is waar dat U hun Schepper bent en U kent hun neiging, want zij zijn vlees en bloed. Een man afkomstig is van stof en zijn lot is terug te gaan naar stof, het risico van zijn leven verdient hij zijn brood, hij wordt vergeleken met verdord gras, een droge bloem, een voorbijgaande schaduw, een wolk die langsgaat, een blazende wind , vliegende stof, en een vluchtige droom.

Maar u bent de Koning, de Levende en Eewige G’d.

De kast met Tora rollen wordt gesloten.

Gerelateerde berichten

Reageer