Waar vragen wij om op Rosj Hasjana?

Het antwoord is te vinden in het verhaal van Chana, dat op de tweede dag van Rosh Hashana wordt gelezen.
Het staat geschreven: “Ze voelde verdriet, ze bad tot Hasjem en ze huilde.”

Channa deed een belofte en zei: ‘Hashem, Meester van Wereld, als U het lijden weet van Uw dienares en U haar een zoon geeft, dan zal ik zijn leven aan U toewijden en een scheermes zal niet op zijn hoofd komen ‘(Shmuel 1: 10-11).

Van Channa leren wij het geheim van het gebed. Zij leerde ons een fundamenteel begrip hoe te bidden en waarvoor wij moeten bidden. Chana vroeg om een kind maar niet voor zichzelf, maar ter wille van Hashem. Ze wijdde haar zoon nog voordat hij was geboren aan Hashem. En toen haar zoon Shmuel werd geboren vervulde zij haar belofte en bracht hem naar Eli de Kohen (priester).
Overal waar wij om vragen op RoshHashana of het nu kinderen zijn, gezondheid, geld enz. is omdat wij ons leven aangenamer willen maken.images

Wij moeten goed de belangrijke les van Chana in gedachten houden namelijk – dat alles wat we verlangen moet als doel hebben dat we Hashem hierdoor beter kunnen dienen.
We willen kinderen, zodat we ze Thora kunnen leren,gezondheid zodat we de mitswot kunnen blijven doen, geld zodat we onze familie kunnen ondersteunen en geld kunnen geven aan het goede doel. . .

Dit is het geheim van de gebeden van Rosh Hashana en de sleutel tot de hoge feestdagen.164989-an-ultra-orthodox-jewish-man-blows-a-shofar-during-prayers-at-the-west
Bron: rabbijn Yosef Mizrachi

Gerelateerde berichten

Reageer