Van Mij is het zilver….

Chofetz Chaim
Chofetz Chaim

Een van de studenten van de Chofetz Chaim lees hier vroeg hem om een zegen voor parnose (levensonderhoud).

De Chofetz Chaim zei:

“Het is totaal belachelijk dat een arme mens naar een ander arm mens gaat voor hulp terwijl beiden naar hun rijke vader kunnen gaan”.

Want Hasheem zegt: “Van mij is het zilver, van Mij is het goud , “en” de redding is van Hasheem”.

Een andere fundamentele vraag is voor intelligentie en het inzicht dat je nodig hebt om succes te hebben in je leven. De Talmoed adviseert: “Degene die wil wijsheid wil hebben moet bidden voor de barmhartigheid van Hashem”, want Hij is de bron van alle wijsheid”. Studie zonder Hasheem om hulp te vragen is niet voldoende.

Dit advies van de Chofetz Chaim was heel belangrijk voor de Chazon Ish (Chazon Ish lees hier), die door zijn gedrag duidelijk toonde dat hij wist waar de bron van de Thora wijsheid vandaan komt.

Rabbijn Meir Karelitz een oudere broer van de Chazon Ish zei dat het duidelijk is wat de reden is dat de Chazon Ish zo een bekende geleerde is geworden en waarom duizenden mensen naar hem toegingen voor advies:

–         zijn ijverige Thora studie, dat hij deed omdat het door Hasheem is opgedragen.

–         De het verzoek voor wijsheid dat in de Shmonah Esree (het achttien gebed) staat Ata Choneen Hada’at.

Voor de Chazon Ish was dit geen theoretische erkenning dat Hashem de mens intelligentie geeft. Wanneer de Chazon Ish of zijn broer moeilijkheden hadden tijdens hun studie dan deden zij hun boeken dicht en begonnen te davvenen (bidden) dat Hasheem hun de kennis zal geven.

Chazon Ish
Chazon Ish

De Chazon Ish wist tot op het diepste niveau dat Hasjem niet alleen achter de historische gebeurtenis van het geven van de Thora stond maar ook dat Hasheem achter de dagelijkse strijd was van twee mannen die duidelijkheid wilden hebben in de wijsheid van de Tora.

Als je Hasheem vraagt om duidelijkheid tijdens het leren en/of succes in je werk dan bevestig je daarmee dat Hasheem aanwezig is en je bevestigt  jou diepste geloof dat Hij voor alles verantwoordelijk is.

 

Related Posts

Leave a reply