2013 oktober

Barmhartig mens

Rebbe van Kotzk zei: Er staat geschreven in de Thora: ” Noach iesh tzaddik ” (Noach was een tsaddik (rechtvaardige)…