2012 december

Chaverim – Vrienden

In de de tijd van koning David wordt ons in de psalmen verteld vertelt hoe zijn levens beproevingen hem gedreven hebben om de hulp van G’d te zoeken om zo het bestaan van de levende en barmhartige God te ontdekken. Ook Reb Asher zt “l, was gezuiverd door het langdurig lijden en zijn vele moeilijkheden dwongen hem hem zich te richten tot G’d, de ware -en barmhartige Schepper, G’d versterkte hem en verlichtte hem in alle pijn en beproevingen die hij in zijn leven meemaakte.

FIFA

FIFA secretaris-generaal Jerome Valcke heeft toegezegd dat de wereldorganisatie van het voetbal zal helpen om het voetbalstadion in Gaza Stad…