Wanneer zal Mashiach komen?

Ingang Tempel in Jeruzalem

De Joden verwachten dat de Mashieach elke dag kan komen. De gebeden staan vol van verzoeken aan G-d om de Messiaanse tijd in te luiden.
Zelfs bij de poorten van de gaskamers zeiden vele Joden: “Ani Ma´amin” – Ik geloof in de komst van de Masjiach!

De Talmoed leert ons dat er een voorbestemde tijd is waarin de Mashieach zal komen. Door middel van het gedrag van de Joden kan Mashieach eerder komen dan de door G´d bepaalde tijd.

Deze “einde der tijden” blijft een mysterie, maar in de Talmoed staat dat de Mashieach uiterlijk voor het Joodse jaar 6000 zal komen. (Wij zijn nu in het Joodse jaar 5773.)
Dit sluit niet uit dat de mogelijkheid bestaat dat de Mashieach vandaag kan komen, nu, als we het verdienen.

Dat betekent dat de komst van Mashieach manipuleerbaar is. Voor ons betekent dat als wij ons best doen om goed te doen (chessed), G´d om vergeving vragen en tot inkeer komen, wij de kracht hebben om Mashieach meteen te laten komen.

Dus nu meteen beginnen!!

Gerelateerde berichten

Reageer