2011 mei

Geef met een lach

ויקרא כ”ה: לז את כספך לא תתן בנשך….Uw geld zult u hem (de arme) niet met rente geven…Leviticus 25:37 Het…