2011 januari

Overspel

Het zevende Gebod van de tien geboden is: „Je zult geen overspel plegen”. Hiermee wordt bedoeld het gemeenschap hebben met…