Wat doet Jad Ezra?

Het leven in Israël kan hard zijn. Op allerlei manieren biedt Jad Ezra hulp om mensen die in moeilijkheden zijn gekomen verder op weg te helpen. Hieronder vindt u een overzicht van de vaste projecten

Beschermde woonomgeving

Ohr Jerusalem beschikt over zeven appartementen in het centrum van Jeruzalem, deze bieden onderdak aan de patiënten. Voor de meeste bewoners is het onmogelijk thuis bij hun familie te wonen en sommigen zijn nog onder behandeling in één van de psychiatrische inrichtingen.

De appartementen zijn gesitueerd in gewone flatgebouwen, de patiënten leren hun leven in te richten binnen de maatschappij met zelfdiscipline en maximale onafhankelijkheid.

Aan huis catering service
Gemiddeld worden er honderd maaltijden afgeleverd aan de familieleden van de mentaal zieken die in het Ohr Jerusalem rehabilitatieprogramma zijn opgenomen. Ohr Jerusalem doet alles om de spanning van de nabije familie van de patiënten te verlichten, omdat de mentaal zieke vaak een zware belasting voor hun is.

Hulp aan de daklozen
Veel daklozen komen naar Jad Ezra voor hulp. Behalve dat Jad Ezra hen aan eten en onderdak helpt is het nog belangrijker dat Jad Ezra hen aan werk probeert, te helpen zodat deze mensen in de toekomst niet afhankelijk hoeven te zijn van de liefdadigheidsorganisaties.

De mensen die voor rehabilitatie in aanmerking komen, worden in Jad Ezra’s rehabilitatie programma’s opgenomen voor zover er plaats beschikbaar is.

Huurwoningen
Om de hoge huurkosten te beperken voor de jonge gezinnen heeft Jad Ezra een huiscomplex beschikbaar, waarbij de maandelijkse huur 50% van de gangbare marktprijs bedraagt. De zestig appartementen zijn in de Jeruzalemse wijk Ramot gevestigd.

Miron

In Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Jochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai.

 

Voedselhulp

Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de mensa. De mensa/soepkeuken is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden.

Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen.

De keuken van Jad Ezra verzorgt 1500 maaltijden per dag. Deze maaltijden worden afgeleverd bij armen en zieken, of bejaarden die niet in staat zijn voor zichzelf te koken.

Pesachvoorzieningen

Jad Ezra deelt voor het Pesach feest duizenden voedselpakketten uit aan arme families in heel Israël om zoveel mogelijk de hoge kosten van het feest te beperken. Vanuit tien distributiecentra wordt er eten uitgedeeld zoals kip, wijn, olie, matzemeel, eieren, fruit, groente, en zelfs suiker en koffie. Dit alles tegen een minimale prijs, afhankelijk van de financiële middelen van elke familie.

Bezoeken aan de inrichtingen
Ohr Jerusalem organiseert elke maand concerten in diverse inrichtingen in heel Israël. Het Ohr Jerusalem muziek bandje bestaat uit vrijwilligers die elke maand verschillende inrichtingen bezoeken om de zieken op te vrolijken. Zij zingen en dansen met de mentaal zieken en proberen zelfs de meest depressieve patiënten op te beuren. De vele bedankbrieven van de staf van de inrichtingen spreken voor zich.

Gastvrijheid
Nauw contact tussen de patiënt en zijn familie vindt de professionele leiding van Ohr Jerusalem heel belangrijk. Elke patiënt krijgt ook een gastfamilie toegewezen die zijn/haar welzijn goed in de gaten houdt. De patiënt is altijd welkom bij de gastfamilie, voornamelijk op Sjabbat en de feestdagen. Deze gastfamilies doen dit werk vrijwillig, deze families zijn vaak deel van de staf van Ohr Jerusalem”en zij zijn heel betrokken bij de situatie van hun gast.

Het naaiatelier
Het atelier heeft als doel geestelijk gehandicapte vrouwen te rehabiliteren door middel van het verrichten van werkzaamheden, zoals het naaien van kleding en artistieke Judaica items. Op dit moment zijn er dertig vrouwen werkzaam, die over het algemeen slecht functioneren. 85% van deze vrouwen hebben een mentale instorting gekregen als gevolg van mishandeling door de ouders en/of binnen het huwelijk.

Rehabilitatie van mentaal zieken
Jad Ezra streeft ernaar de leefkwaliteit van mentaal zieken te verbeteren. De bijzondere aanpak van Jad Ezra helpt hen beter te worden en zich reïntegreren binnen de maatschappij. Dit wordt gedaan door hen te laten deelnemen in het rehabilitatieactiviteiten in een breed scala aan therapeutische behandelingen en arbeid. Beroepsonderwijs, workshops en beschermde woonruimten zijn hier onderdeel van. De behandelingen zijn gebaseerd op de Joodse ethiek en filosofie waarbij de oprichter rabbijn Asher Freund als pionier is begonnen met de steun aan de mentaal zieken met groot succes.

Een van de middelen voor rehabilitatie is de drukkerij. Deze is twintig jaar geleden opgericht. In de drukkerij worden bestellingen uitgevoerd in opdracht van de overheid, bedrijven en particulieren. Binnen de drukkerij zijn er verschillende werkzaamheden voor de mentaal zieken, zoals boekbinden, de inpakafdeling, het besturen van de offset-drukmachines. Het is voor de rehabilitatie van de mentaal zieken belangrijk dat zij betaald worden voor hun werk. Dit heeft als resultaat dat hun zelfvertrouwen toeneemt.

Op dit moment zijn er ongeveer 70 mannen werkzaam. Iedere patiënt krijgt veel liefde en aandacht. Tijdens het werken leren zij alles wat met het drukken te maken heeft, zodat zij na afloop het beroep van drukker onder de knie hebben.

Ook is er de timmerman, waar twaalf goed functionerende mentaal zieken een professionele timmerman helpen en zo tegelijkertijd het beroep leren. De timmerwerkplaats stimuleert daarbij ook hun creativiteit.

Het Joodse bruidje
Een bruiloft kost veel geld, laat staan de uitzet die nodig is om samen een leven te beginnen. Jad Ezra helpt minderbedeelde jonge bruidsparen op weg met goedkope trouwlocaties en catering en basisvoorzieningen. Lees er hier meer over.