Hulp aan daklozen, armen en de kinderen.

Met enige ‘vreugde’ vertelde het Ministerie van Sociale zaken ons op 30 december jl. in de Israëlische media dat er momenteel iets minder dan een miljoen kinderen onder de armoede grens leven. Dus als dat de kinderen zijn doe er dan minstens nog een half miljoen mensen bij, de ouders, die hun kinderen niet kunnen onderhouden. Met ‘enige vreugde’ omdat het aantal van arme kinderen is afgenomen, werd gezegd. Maar hoe zit dat dan met de hulp aan daklozen?

Ja? Is dat zo? Niet dus. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren de aantallen hetzelfde. De getalen van arme gezinnen ligt vele malen hoger, want het ministerie heeft het alleen over de gevallen die bekend zijn bij het ministerie. Op de lijst van de OESO landen staat Israel….op de laagste plaats. Lang niet alle arme gezinnen stappen naar de overheid voor hulp.

Niet alleen dat deze families niet de mogelijkheid hebben om hun gezinnen te onderhouden, er heerst een groot gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Israël.

Armoede is in Israël een groot probleem. Een kwart van de Israëlische kinderen leeft onder de armoedegrens. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs de kosten voor huisvesting niet meer betalen en worden zij dakloos.

Veel van deze daklozen komen naar Jad Ezra voor hulp. Behalve dat Jad Ezra hen aan eten en onderdak helpt is het nog belangrijker dat Jad Ezra hen aan werk probeert, te helpen zodat deze mensen in de toekomst niet afhankelijk hoeven te zijn van liefdadigheid.

Hulp aan daklozen, Huurwoningen


Om de hoge huurkosten te beperken voor de jonge gezinnen heeft Jad Ezra een huiscomplex beschikbaar, waarbij de maandelijkse huur 50 procent van de gangbare marktprijs bedraagt. De zestig appartementen zijn gevestigd in de Jeruzalemse wijk Ramot.

Natuurlijk is de vraag vele malen groter dan wat Jad Ezra aan huurwoningen kan aanbieden.

Elke soort van hulp aan de daklozen probeert Jad Ezra te geven in de vorm van eten, kleding en hen te betrekken binnen een sociale vriendenkring waarbij de ene de ander kan helpen.

De armoede in Israel is nog steeds per 1 januari 2019 een groot probleem waar nationaal gezien te weinig aandacht aan wordt besteed.

Wij blijven als vrijwilligers van Jad Ezra ons best doen om de armen, daklozen en zieken te helpen.

Bekijk hier een video over het werk van Jad Ezra>>>>

  DONEER voor Hulp aan daklozen

Over de schrijver

Reply