De bron van Mirjam in het Meer van Tiberias.

De Thora vertelt ons in de parasha van deze week Chukat over het overlijden van Mirjam de zuster van Mosje. In de verdienste van Mirjam heeft het Joodse volk veertig jaar lang in de woestijn water kunnen drinken uit ‘de bron van Mirjam’. Zoals de Joodse verklaarders zeggen is de bron van Mirjam tot op de dag van vandaag in het meer van Tiberias.

Bron van zegen:

Rabbijn Chaim Vital* (1543 – 1620) was geboren en getogen in Safed. Na zijn Bar Mitswa, studeerde hij Thora bij rabbijn  Moshe Alshich. Op een dag ging Rabbijn Josef Karo naar Rabbijn Alsheich om  hem te vertellen over de capaciteiten van Chaim Vital.

Rabbijn Josef Karo zei: “Je student Chaim is een bijzondere jongeman. In de naam van de Maggid, de hemelse leraar die naar mij toe komt, verzoek ik je heel voorzichtig te zijn en toezicht te houden op elke onderdeel van zijn ontwikkeling, vooral wat betreft zijn Thora studie.”

Chaim Vital begon al snel  de mystieke kant van de Thora te bestuderen en leerde graag de Zohar.

Na verloop van tijd werd hij ingewijd in de selecte kring van Rabbi Moshe Cordevero’s leerlingen.

Toen hij in 1570 begon te studeren bij Rabbi Yitzchak Luria, de heilige Ari, stelde zijn leraar een tweevoudig programma dat hij voortdurend moest volgen.

De eerste programma was  dat hij zich altijd moest weten te beheersen tegen zijn slechte karaktereigenschappen. Hij mocht nooit boos, gedeprimeerd, hooghartig of ongeduldig worden. Hij moest altijd bescheiden zijn, gevuld met innerlijke vreugde en angst voor zonde.

Het tweede programma  was de volgorde van studie, hij had een gedetailleerd curriculum. Elke dag moest hij Thora, Mishna, Talmoed en Kabbala (Mystiek) bestuderen, vooral de Zohar.

Rabbi Luria benadrukte dat het vermogen van de mens om de spirituele ladder te beklimmen sterk afhankelijk is van iemands kavana (intentie), zijn intenties en concentratie.

Afgezien van de noodzakelijke concentratie en intentie bij het vervullen van een mitswa (gebod)moest hij zich ook concentreren op de zegeningen die over het eten worden gezegd.

Alle voedingsmiddelen, zo legde hij uit, bezitten een heilige vonk maar ook ongunstige spirituele krachten (kelipot) die ‘verlangen’ om een ​​negatief effect op de eter te creëren.

Alleen door de zegening met de juiste kavana te reciteren, kan iemand die negatieve invloed opheffen, waardoor zijn lichaam wordt gereinigd en iemands gedachten worden gereinigd.

Rabbi Chaim kon al die niet wijsheid bevatten

De intensiteit van hun leren, de enorme hoeveelheid en complexiteit begon Rabbi Vital te beïnvloeden, hij kon niet alle wijsheid bevatten.

Zijn situatie verslechterde en rabbi Chaim ging naar zijn leraar rabbijn Luria om over zijn problemen te praten. Rabbijn Luria zei dat hij zich geen zorgen hoefde te maken want hij had een goede oplossing.

De bron van Mirjam

Ze reisden naar Tiberias en liepen door de stad tot ze bij het vissershaventje aan de oever van de Kinneret (Zee van Galilea) aankwamen. Daar huurden zij een klein bootje en roeiden zuidwaarts in het meer in de richting van het graf van Rabbi Meir Baal HaNess.

Rabbijn Luria  stopte de boot en zocht iets in het water. Toen hij de plek vond, liet hij een fles zakken en vulde deze met water.

“Drink dit!” Zei hij aan zijn leerling rabbijn Chaim.

“Dit is het water van de bron van Miriam waaruit onze voorouders in de wildernis gedronken hebben: Het Joodse volk in de woestijn werd de generatie van wetenschap genoemd en als je dit water hebt gedronken dan zal het je genezen en zal je niets vergeten wat ik je leer.”

Vanaf die dag begreep Rabbi Chaim Vital de wijsheid van het kabbalistische systeem van zijn leraar en werd hij de voornaamste verspreider van de Kabbala, in de vorm van de Kitvey Ari- “Geschriften van de Ari”, de belangrijke geschriften van de heilige Ari z”l.

* Rabbijn Chaim Vital (1543 – 1620) Student van Rabbijnen Moshe Alsheich en Moshe Cordevero, maar vooral bekend als de belangrijkste leerling van Rabbi Yitzchak Luria en de gezaghebbende schrijver van zijn doctrines, zoals geschreven in het boek Etz Chaim (“Tree of Life”) . Pri Etz Chaim (“Fruit of the Tree of Life”) en Shmoneh Sha’arim (“Acht poorten”). Verder heeft hij nog meerdere boeken geschreven.

Over de schrijver

Eén reactie

  1. Hannie Beantwoorden

Reply