Sorry, ik heb mij vergist

Mozes heeft  Betzaleel de opdracht gegeven om de voorwerpen van het Tabernakel te bouwen om vervolgens het Tabernakel  te bouwen.

Betzalel, een veel jongere man (volgens sommigen, slechts 13 jaar oud), heeft Mozes gezegd dat het beter is om eerst het Tabernakel te bouwen en daarna de voorwerpen.

“Wie maakt meubels voordat hij een huis heeft?” zei hij tegen Mozes.

In de oude wereld was het niet zo’n slim idee om je verschil van mening te tonen met een regerend staatshoofd.

Als je het hoofd uitdaagde, verloor je meestal je hoofd. Echter (en we zien dit vele malen met Mozes), gebeurde het tegenovergestelde.

Mozes gaf toe dat hij een fout had gemaakt en zei dit publiekelijk. Het vergt een enorme kracht van karakter om te kunnen toegeven dat je een fout hebt gemaakt, vooral in het openbaar.

Meestal is onze ego groter dan het verlangen naar de waarheid (Emet). We zijn bereid onze mening te verdedigen zelfs als we weten dat wij ongelijk hebben. Jammer dat de woorden “sorry ik heb mij vergist” zo zelden en met moeite gezegd worden.

Als je je ongelijk toegeeft dan geeft dat enorme kracht aan je eigen persoonlijke integriteit. Het wekt zelfs vertrouwen in anderen dat je een integer mens bent.

Wanneer je accepteert dat je ongelijk hebt, heb je niet alleen iets nieuws geleerd, maar je ervaart ook de goede eigenschap van nederigheid.

“Mozes was niet bang om fout te zijn.” Hij erkende dat geen mens onfeilbaar is en toen hij zijn fouten maakte  verbeterde hij  zichzelf meteen en ging weer aan het werk.

 

 

 

Over de schrijver

Reply