hulp aan daklozen

Hulp aan daklozen, armen en de kinderen.

Deel op …FacebookTwitterLinkedinMet enige ‘vreugde’ vertelde het Ministerie van Sociale zaken ons op 30 december jl. in de Israëlische media dat er momenteel iets minder dan een miljoen kinderen onder de armoede grens leven. Dus als dat de kinderen zijn doe er dan minstens nog een half miljoen mensen bij, de ouders, die hun kinderen niet kunnen onderhouden. Met ‘enige vreugde’ omdat het aantal van arme kinderen is afgenomen, werd gezegd. Maar hoe zit dat dan met de hulp aan daklozen? Ja? Is dat zo? Niet dus. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren de aantallen hetzelfde. De getalen van

nodig ons uit!

Nodig ons uit

Deel op …FacebookTwitterLinkedinWilt u, uw familie en vrienden meer weten over Israël en het Jodendom? Dan kunt u Lea Farkash uitnodigen voor een huisbijeenkomst of bij andere gelegenheden en zij komt dan graag vertellen over de onderwerpen die u interesseren over Israël en het Jodendom. Gebruik het formulier onderaan deze pagina om ons uit te nodigen. Lea Farkash, in Suriname geboren vervolgens in Nederland opgegroeid. Vervolgens is zij veertig jaar geleden naar Israël gegaan om daar te studeren en is daar gebleven. Ze woont in Jeruzalem en geeft lezingen aan toeristen over Israël en Jodendom en lezingen aan leerlingen van

Jad Ezra’s tandartsklinieken (deel 1)

Deel op …FacebookTwitterLinkedin1980, de staat Israël bestond 32 jaar. Wat een wonder dat na tweeduizend jaar opnieuw een Joodse staat was opgericht. Vanaf de oprichting van de staat heeft Israël zich moeten verdedigen tegen de vijanden die niets anders wilden dan alle Joden in de zee te gooien. Tot 1980 werd Israël al gedwongen vijf oorlogen te voeren. Toch is het land tot ontwikkeling gekomen ondanks de grote moeilijkheden die deze oorlogen met zich mee brachten. Tijdens en na oorlogen stagneerde de economie. Voor armoedebestrijding heeft de staat weinig middelen beschikbaar want er wordt je altijd verteld dat je ermee

Voedselhulp

Deel op …FacebookTwitterLinkedinJad Ezra biedt op veel manieren voedselhulp aan armen en mentaal zieken in Israël. Soepkeuken Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de soepkeuken. Deze is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden. Voedselpakketten Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen. De keuken van Jad Ezra

Gastenverblijf in Miron

Deel op …FacebookTwitterLinkedinIn Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Yochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai. Bekijk hieronder een (beetje oud) filmpje met een impressie van het werk van Jad Ezra in Miron.

Klimaatverandering tot zegen en niet tot vloek – Tu Bishvat

Volgens vele wetenschappers is het broeikas effect de reden van de verandering van het klimaat.

Het gevolg van de klimaats verandering is dat er ernstige overstromingen in sommige gebieden zijn en droogte in andere gebieden. Schade of uitroeiing van dier- en plantensoorten, hoge zeespiegels en extreme temperaturen wereldwijd, minder watervoorraden, dit alles maakt de wereld een onveiliger. Klimaatverandering  kan een direct gevaar vormen voor de wereldvrede.

Volgens de Thora moeten wij klimaatverandering  kunnen voorkomen en of  corrigeren. Het is een opdracht van de Thora om hier iets aan te doen. Dit is duidelijk uit de volgende bronnen:

“Toen G’d de eerste mens schiep, heeft G’d hem alle bomen van de Hof van Eden laten  zien en G’d zei tegen hem: “Zie Mijn werken, hoe mooi en prijzenswaardig zijn zij; Ik heb alles voor je gemaakt. Pas op dat je Mijn wereld niet bederft of vernietigt, want als je het verpest, zal er niemand zijn die het zal repareren. “(Kohelet Rabbah 7:13)

Rabbi Samson Raphael Hirsch beschrijft deze opdracht  in duidelijke taal: “Je mag niets vernietigen!” Dit is de eerste en meest algemene opdracht van G’d. Als alles wat geschapen is objecten zijn zonder rechten en je niet weet dat  G’d ze heeft gemaakt … dan heb je geen recht op de dingen om je heen.  “Als je deze dingen onverstandig gebruikt, bega je verraad tegen Mijn wereld, dan pleeg je moord en diefstal tegen Mijn eigendom”.  Met deze oproep beschermt G’d Zijn schepping tegen onze onverantwoordelijke daden. G’d  geeft het recht op bescherming tegen de overmoed en macht van de mens.” (Horeb, Londen: Soncino Press, 1962, hoofdstuk 56, # 397)

In de Talmoed staat dat het verbranden van het hout van olijfbomen en wijnstokken op het altaar verboden is. Volgens een mening is dit om luchtvervuiling te voorkomen omdat deze takken veel rook geven als zij verbrand worden. (Baba Kama 82b)

De Sefer HaChinuch schrijft (Rabbi Aaron Halevi van Barcelona): “Dit is de manier van vrome en verheven mensen. Zij zullen zelfs een mosterdzaadje niet verspillen, en ze zijn verontrust over elke vernietiging en bederf die ze zien. Als zij in staat zijn om het te redden dan  zullen zij alles doen om vernietiging te voorkomen. Iedereen is verplicht zijn neigingen en verlangens te overwinnen. “(Sefer HaChinuch 529)

Onze toekomst:

De houding van het jodendom tegenover de bescherming van de natuur is niet alleen voor vandaag maar ook voor de toekomst;

De Talmoed vertelt dat Choni HaMe’agel ergens liep. Hij zag een man een Johannesbroodboom planten. Hij vroeg de man: “Hoelang duurt het totdat deze boom vruchten zal voortbrengen?”  De man antwoordde dat het zeventig jaar zou duren. Choni vroeg hem: “Weet je zeker dat je nog steeds leeft over zeventig jaar?” De man antwoordde: “Precies zoals mijn voorouders voor mij hebben geplant, zo zal ik ook voor mijn kinderen planten.” (Ta’anit 23b)

We zien uit al deze bronnen dat we verantwoordelijkheid zijn voor het handhaven en behouden van de wereld, niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor het welzijn ons nageslacht. Dit moeten wij heel serieus nemen en we moeten de aanwijzingen van de experts volgen bij het nemen van praktische maatregelen voor behoud van de wereld om de wereld te beschermen voor onverantwoordelijke en destructieve consumptie.

Er bestaan prachtige gebeden voor het welzijn van het klimaat. Tijdens Soekot en Pesach wordt dit gebed gezegd:

“Omdat U Hashem bent, onze G’d,

Die de wind doet waaien en de regen doet neerkomen.

Als zegen en niet als vloek – ameen

Tot leven en niet tot dood – ameen

Voor overvloed en niet tot schaarste – ameen”

Over de schrijver

Reply