hulp aan daklozen

Hulp aan daklozen, armen en de kinderen.

Deel op …FacebookTwitterLinkedinMet enige ‘vreugde’ vertelde het Ministerie van Sociale zaken ons op 30 december jl. in de Israëlische media dat er momenteel iets minder dan een miljoen kinderen onder de armoede grens leven. Dus als dat de kinderen zijn doe er dan minstens nog een half miljoen mensen bij, de ouders, die hun kinderen niet kunnen onderhouden. Met ‘enige vreugde’ omdat het aantal van arme kinderen is afgenomen, werd gezegd. Maar hoe zit dat dan met de hulp aan daklozen? Ja? Is dat zo? Niet dus. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren de aantallen hetzelfde. De getalen van

nodig ons uit!

Nodig ons uit

Deel op …FacebookTwitterLinkedinWilt u, uw familie en vrienden meer weten over Israël en het Jodendom? Dan kunt u Lea Farkash uitnodigen voor een huisbijeenkomst of bij andere gelegenheden en zij komt dan graag vertellen over de onderwerpen die u interesseren over Israël en het Jodendom. Gebruik het formulier onderaan deze pagina om ons uit te nodigen. Lea Farkash, in Suriname geboren vervolgens in Nederland opgegroeid. Vervolgens is zij veertig jaar geleden naar Israël gegaan om daar te studeren en is daar gebleven. Ze woont in Jeruzalem en geeft lezingen aan toeristen over Israël en Jodendom en lezingen aan leerlingen van

Jad Ezra’s tandartsklinieken (deel 1)

Deel op …FacebookTwitterLinkedin1980, de staat Israël bestond 32 jaar. Wat een wonder dat na tweeduizend jaar opnieuw een Joodse staat was opgericht. Vanaf de oprichting van de staat heeft Israël zich moeten verdedigen tegen de vijanden die niets anders wilden dan alle Joden in de zee te gooien. Tot 1980 werd Israël al gedwongen vijf oorlogen te voeren. Toch is het land tot ontwikkeling gekomen ondanks de grote moeilijkheden die deze oorlogen met zich mee brachten. Tijdens en na oorlogen stagneerde de economie. Voor armoedebestrijding heeft de staat weinig middelen beschikbaar want er wordt je altijd verteld dat je ermee

Voedselhulp

Deel op …FacebookTwitterLinkedinJad Ezra biedt op veel manieren voedselhulp aan armen en mentaal zieken in Israël. Soepkeuken Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de soepkeuken. Deze is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden. Voedselpakketten Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen. De keuken van Jad Ezra

Gastenverblijf in Miron

Deel op …FacebookTwitterLinkedinIn Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Yochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai. Bekijk hieronder een (beetje oud) filmpje met een impressie van het werk van Jad Ezra in Miron.

Even omlopen om via de Rode Zee te lopen, waarom?

Na de uittocht van Egypte heeft G’d het volk via de Rode Zee laten trekken en niet via de landroute die veel meer voor de hand lag volgens de landkaart.

De zee is helemaal uit de weg. G’d leidde hen via een omweg. Het Joodse Volk was ingesloten tussen de Egyptenaren die hen achtervolgde en de zee.

Het bijbelse verhaal is bedoeld om ons een les te leren voor o.a. ons persoonlijk leven.

De aarde bestaat uit oceanen en continenten, zee en droog land. Het verschil tussen de twee is dat op het droge alles open en zichtbaar is. De bomen, dieren, bergen en mensen zijn allemaal gemakkelijk herkenbaar. De zee, aan de andere kant, is een grote blauwe uitgestrekte mysterie. De zee wemelt van het leven, maar als je ernaar kijkt, kun je niets identificeren alles is onder de oppervlakte verborgen.

Zo het is met een mens. Onze persoonlijkheid heeft twee lagen: onze zee en ons land. Wat we van onszelf weten, onze zichtbare sterke punten, onze talenten en onze bekende capaciteiten. Alle elementen van ons karakter waarvan we ons bewust zijn – deze vormen het “droge land” van onze persoonlijkheid.

Maar onder de oppervlakte van ons karakter ligt een enorme zee van latente talenten, innerlijke krachten en onbenutte vermogens waarvan we nooit wisten dat we ze hadden. In de diepte van onze ziel ligt een voorraad van energie die wacht om ontdekt te worden. Dit is onze ‘zee’ en zelfs wijzelf zijn ons niet bewust van wat daar ligt.

Bij de Rode Zee leerden wij onze eigen kracht te ontdekken

Hoe kunnen we omgaan met ons eigen potentieel? Hoe kan onze innerlijke zee veranderen in droog land?

Er is maar één manier  en dat leren wij van het Joodse volk tijdens het trekken door de Rode Zee. De Joden stonden met hun rug tegen de muur, de Egyptenaren aan de ene kant en de woeste zee aan de andere kant. Ze hadden maar twee mogelijkheden: wanhoop of geloof.

 Er was geen enkele uitweg uit hun gevaarlijke situatie. Maar hun geloof was dat ze door zouden gaan naar het beloofde land. Zee of geen zee, dit is het pad waarop G’d ons heeft gestuurd, dus we moeten vertrouwen en doorgaan. Dat deden ze ook.

Het was op dat moment dat het vertrouwen in G’d tegenover de hopeloosheid stond. Het onmogelijke gebeurde, de zee spleet in tweeën en werd droog. Het grootste  obstakel verdween in het niets, zonder strijd, alleen met vertrouwen in G’d. Door zich over te geven aan de Hogere Macht ontdekte het volk hun eigen innerlijke kracht. Ze splitsten hun eigen zee.

Het Joodse volk is heel bekend met moeilijke tijden. Bij de geboorte van ons volk, moesten we leren hoe we problemen het hoofd konden bieden. Dus G’d nam ons mee op een omweg naar de zee en opende die voor ons. G’d vertelde elke Jood wanneer zij ook zullen leven dat obstakels geen onderbrekingen zijn van het leven, obstakels zijn het leven.

Blijf marcheren richting het beloofde land. Elke uitdaging onderweg zal je een dieper inzicht en hernieuwde kracht geven. Heb vertrouwen en zo zal je al je eigen uitdagingen aan kunnen.

Over de schrijver

Reply