Kwaadspreken over Israel en het nepnieuws van TROUW

Aan de redactie van de krant “Trouw”:

De Thora (Bijbel) heeft expliciet verboden om kwaad te spreken. Kwaadspreken over personen en kwaadspreken over het Joodse land dat door G’d aan Israel is gegeven en over het Joodse volk een enorme misdaad in de ‘ogen’ van G’d. Lees het onderstaande.

MAAR er is altijd een plek voor inkeer. Ik raad u aan dit nooit meer te doen en datgene wat onjuist was weer recht te zetten. Want wat kan de toekomst zijn van een instelling die zulke misdaden doet?

Het principe is bekend: Inkeer redt zelfs van de dood.

 

Een van de grootste zonden die je kunt begaan is het kwaadspreken (lasjon hara). Of het op waarheid berust of op laster, maakt geen verschil.

Er zijn vier vormen van kwaadspreken:

In engere zin: lasjon hara is denigrerende of schadelijke praat dat op een derde partij betrekking heeft. Wanneer persoon x zegt tegen persoon y dat persoon z een onvriendelijk persoon is, hebben zowel persoon x als persoon y – als hij de opmerking van persoon x gelooft – zich als spreker en toehoorder schuldig gemaakt aan lasjon hara.

Leuren (Rechiloet) Iemand leurt een verhaal. Persoon y gaat vervolgens naar persoon z en zegt: “persoon x heeft mij verteld dat jij erg onvriendelijk tegen hem bent.” Rechiloes veroorzaakt vijandschap tussen mensen. Persoon z die nooit een negatief gevoel over persoon x had, denkt nu heel anders over persoon x. Dit komt doordat persoon y naar persoon z is gegaan om het verhaal, het gevoel van persoon x over persoon z aan persoon z te leuren.

Laster (Motsie shem ra). De eerste vorm van lasjon hara zijn praatjes die op waarheid gebaseerd zijn. Motsi hasjem ra daarentegen zijn leugenachtige praatjes. Persoon x vertelde persoon y dat persoon z geleende spullen nooit teruggeeft, wat in feite niet waar is.

Iemand met woorden pijn doen – Onaat dwariem:  De Tora beschouwt deze pijn als een werkelijke wond. Dit staat in schril contrast dat ‘woorden geen pijn zouden doen’. De Tora leert ons bewust te zijn van de kracht van woorden. Soms schat de Tora iemand pijn te doen hoger in dan fysieke of financiële schade.

Zowel niet-Joden als Joden  onderschatten de kracht van spraak. Aangezien G’d door middel van de Tien Uitspraken in Bereesjiet/Gen. de wereld en alles erop, erin en eromheen heeft geschapen, geeft dit de G’ddelijke kracht van spraak weer. Zoals G’d de universums en werelden met spraak kan creëren, kunnen wij door Zijn adem die in ons zit ook creëren.
Wij kunnen – net als je met een mes een stuk brood kan snijden om iemand te voeden of iemand ermee te doden – zelf beslissen of je iets goeds [goede engelen] of iets slechts creëert [slechte engelen die volgens Rav Avraham Azulai, Chesed L’Avraham 2:68 tijdens jouw zitting na jouw dood jou aanklagen].

In een van de belangrijkste artikelen van Jodendom-online, De Poorten van Tesjoeva, leren we dat het moeilijk – bijna onmogelijk – is om tesjoeva te doen voor lasjon hara. De Chofets Chaim maakt in zijn bekende parallel duidelijk dat woorden van roddel als veren in een kussen zijn die boven op een dak uit een kussen worden geschud om vervolgens over de stad te laten uitwaaien. Je weet niet waar de veren – jouw woorden – terecht komen. Zoals je niet alle veren meer terug kan vinden om ze weer terug in de kussen te doen, is het dus ook onmogelijk al jouw woorden terug te nemen. Bron: Jodendom Online

Dagblad Trouw erkent jarenlang nepnieuws te hebben gebracht

Zondag, Februari 5, 2017

Persbericht van Likoed Nederland, 5 februari 2017.

VeiligheidshekDe bouw is vrijwel uitsluitend westelijk van het veiligheidshek.

Jarenlang heeft dagblad Trouw bericht over hoe Israël steeds maar nieuwe nederzettingen zou bouwen.
En dat was vreselijk, want de Westbank zou hierdoor volledig vol komen te staan waardoor een tweestatenoplossing onmogelijk zou worden.

Maar op 2 februari 2017 rapporteerde dagblad Trouw opeens naar waarheid dat:

“[Netanyahu wil] een geheel nieuwe nederzetting stichten.
Dat is voor het eerst in twintig jaar, sinds de Oslo-akkoorden.”

Het laat zien het gewoon niet klopte wat het dagblad Trouw jarenlang deed, namelijk geregeld berichten dat Israël nieuwe nederzettingen bouwde. Want dat was dus helemaal niet het geval.

Volgens een afspraak met de Verenigde Staten werden er slechts woningen gebouwd binnen reeds bestaande nederzettingen.
Dus worden er door Israël alleen nog huizen gebouwd in de enkele procenten grondgebied van de Westbank waarvan de Verenigde Staten in 2004 al hadden verklaard dat het vanwege hun vrijwel uitsluitend Joodse bevolking logisch was dat die in een definitief vredesverdrag met de Palestijnen bij Israël zouden blijven.
Die paar procent – die trouwens door grond elders mogelijk gecompenseerd zou kunnen worden – maakt een tweestatenoplossing uiteraard helemaal niet onmogelijk.

Met de tekst van deze week erkent dagblad Trouw dat de vele verhalen (zie enige voorbeelden hieronder) over het bouwen van nieuwe nederzettingen de afgelopen jaren nepnieuws is geweest.

Zo zijn het ook niet deze nederzettingen, die vaak niet groter zijn dan een grote camping op de Veluwe, die een tweestaten-oplossing tegenhouden.
Dat is namelijk de onwil aan Palestijnse zijde om een Joodse staat te accepteren, om te stoppen met het verheerlijken en organiseren van geweld en het verlangen en de oproepen om Israël van de kaart te vegen.

Als dit op een dag overtuigend zal stoppen, zal er een dag later vrede zijn en nog een dag later een Palestijnse staat.

 

Over de schrijver

Reply