M A T R I X – De keuze van vandaag.

De Joodse geleerden vertellen ons dat Mashieach alleen zal komen in een generatie die ‘koelo zakkai’ of ‘koelo chajav’ (helemaal schuldig of helemaal waardig) zal zijn.En aan de andere kant zijn er zoveel goede mensen in elke generatie zodat deze uitspraak onbegrijpelijk is.

Wat is de betekenis?

Rav Elya Weintraub zegt dat de Chafeets Chaim dit alsvolgt verklaard: “Iedereen onschuldig” en “iedereen schuldig” betekent dat iedereen zijn eigen mening en daden bepaald waardoor de wereld gepolariseerd zal worden. Een teken van de komst van de Mashieach is dat er in de wereld een volledige polarisatie zal zijn.

Iedereen zal kiezen waar ze thuishoren, met G’d – of G’d bewaar – het tegenovergestelde.

De eerste mens Adam was perfect. Goed en kwaad waren duidelijk gescheiden. Het kwaad kwam in de wereld na de zonde van het eten van de Eets Hada’at de boom van kennis. Nadat Adam van de Eets Hada’at heeft gegeten werden de grenzen tussen en goed en kwaad onduidelijk. De duidelijke scheiding was niet goed zichtbaar.

Elk mens is goed en slecht tegelijk.

Vaak kunnen wij het goede en kwade niet onderscheiden. Wij hebben een enorm gebrek aan zelfkennis. Soms zijn wij goed en soms minder goed.

Mashieach zal pas komen totdat wij het verschil precies weten tussen goed en kwaad en dat wij weten voor welke partij we kiezen.

Mensen klagen dat de ‘middenstand’ aan verdwijnen is. Alles wordt gepolariseerd. In zekere zin is dit goed nieuws want het is een duidelijk teken dat Mashieach heel dichtbij is. Wij moeten ervoor zorgen om aan de kant van het goede te staan.

Het meest intrigerende deel van alles is als Masjieach komt wij verrast zullen worden om te zien wie aan welke kant thuishoort, bij het goede of het kwade. Het zal helemaal duidelijk zijn en dit heeft niets met ons uiterlijk te maken want de Masjieach zal diep in het hart en ziel van elk mens kijken en daar is niets te verbergen.

Welke kant kies je?

Ben je voor of tegen moraliteit? Ben je voor of tegen eerlijkheid?

Ben je voor of tegen Israel? Ben je voor of tegen de instroom van ‘vluchtelingen’?

Alle  gebeurtenissen  van de laatste tijd zijn testen die bedoeld zijn om ons te dwingen een ​​kant te kiezen. Er is de illusie van de werkelijkheid in de materiële wereld waarin de mens en zijn intellect de moraliteit bepaald en dan is er de waarheid de ‘geestelijke werkelijkheid’ die verscholen is binnen de regels van de Schepper en in Zijn Thora.

Dezelfde “werkelijkheid” bestaat voor ons allemaal.

Welke kant kies je? Matrix, de rode of de blauwe pil…3f352537195773ebdcf07f61f6a63943-if-the-matrix-was-realistic

Over de schrijver

Reply