hulp aan daklozen

Hulp aan daklozen, armen en de kinderen.

Deel op …FacebookTwitterLinkedinMet enige ‘vreugde’ vertelde het Ministerie van Sociale zaken ons op 30 december jl. in de Israëlische media dat er momenteel iets minder dan een miljoen kinderen onder de armoede grens leven. Dus als dat de kinderen zijn doe er dan minstens nog een half miljoen mensen bij, de ouders, die hun kinderen niet kunnen onderhouden. Met ‘enige vreugde’ omdat het aantal van arme kinderen is afgenomen, werd gezegd. Maar hoe zit dat dan met de hulp aan daklozen? Ja? Is dat zo? Niet dus. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren de aantallen hetzelfde. De getalen van

nodig ons uit!

Nodig ons uit

Deel op …FacebookTwitterLinkedinWilt u, uw familie en vrienden meer weten over Israël en het Jodendom? Dan kunt u Lea Farkash uitnodigen voor een huisbijeenkomst of bij andere gelegenheden en zij komt dan graag vertellen over de onderwerpen die u interesseren over Israël en het Jodendom. Gebruik het formulier onderaan deze pagina om ons uit te nodigen. Lea Farkash, in Suriname geboren vervolgens in Nederland opgegroeid. Vervolgens is zij veertig jaar geleden naar Israël gegaan om daar te studeren en is daar gebleven. Ze woont in Jeruzalem en geeft lezingen aan toeristen over Israël en Jodendom en lezingen aan leerlingen van

Jad Ezra’s tandartsklinieken (deel 1)

Deel op …FacebookTwitterLinkedin1980, de staat Israël bestond 32 jaar. Wat een wonder dat na tweeduizend jaar opnieuw een Joodse staat was opgericht. Vanaf de oprichting van de staat heeft Israël zich moeten verdedigen tegen de vijanden die niets anders wilden dan alle Joden in de zee te gooien. Tot 1980 werd Israël al gedwongen vijf oorlogen te voeren. Toch is het land tot ontwikkeling gekomen ondanks de grote moeilijkheden die deze oorlogen met zich mee brachten. Tijdens en na oorlogen stagneerde de economie. Voor armoedebestrijding heeft de staat weinig middelen beschikbaar want er wordt je altijd verteld dat je ermee

Voedselhulp

Deel op …FacebookTwitterLinkedinJad Ezra biedt op veel manieren voedselhulp aan armen en mentaal zieken in Israël. Soepkeuken Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de soepkeuken. Deze is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden. Voedselpakketten Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen. De keuken van Jad Ezra

Gastenverblijf in Miron

Deel op …FacebookTwitterLinkedinIn Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Yochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai. Bekijk hieronder een (beetje oud) filmpje met een impressie van het werk van Jad Ezra in Miron.

Wat moet je doen om te leven? Rosh Hashana.

Visit Jewish.TV for more Jewish videos.

“U’Netaneh Tokef Kedushat Hayom “

En de VERTALING;

“Laat ons te vertellen hoe Volkomen heilig deze dag is “

De volledige tekst
De ark met de Tora rollen is open:
Dus nu, de Kedushah gebed zal opstijgen naar U, voor U, onze God, bent Koning.

Laat ons nu de kracht van de heiligheid van deze dag van toepassing zijn, want het is geweldig en angstaanjagend. Uw Koningschap zal verhoogd worden; Uw troon zal worden verstevigd met barmhartigheid en U zal daarop zitten met waarheid. Het is waar dat U alleen bent degene die rechtspreekt, bewijzen levert,alles weet, en getuigt,u bent degene die schrijft , telt en berekent; U bent degene die alles dat vergeten was zich herinnert. U opent het boek van al het leven – U zal het lezen en ieders handtekening staat erin. De grote sjofar zal klinken en een stil, dun geluid wordt gehoord. Engelen zullen zich haasten en trillend van angst zullen zullen zij zeggen: “Zie, het is de dag des oordeels, want G;d zal het oordeel geven! ‘- Want zij kunnen niet worden gerechtvaardigd in uw ogen in het oordeelvan de rechtspraakDe gehele mensheid zal als een kudde voor U langs gaan. Zoals een herder zijn kudde bekijkt, zo zal U de mensheid leiden door te tellen, rekenen, en de zielen van alle mensen in overweging te nemen; en wat zij nodig hebben Zal U bepalen over alle schepselen van de wereld.

Op Rosh Hashana wordt ingeschreven en op Jom Kippoer wordt verzegeld wie zal weggaan van de aarde en hoeveel zullen worden gecreëerd, wie zal leven en wie zal sterven, wie zal sterven in zijn voorbestemde tijd en die voor zijn tijd; die door water en wie door het vuur, wie door het zwaard, wie door een beest, wie door hongersnood, wie door dorst, wie door de storm, wie door de pest, wie door wurging, en wie door middel van steniging. Wie zal rust vinden en wie dwalen, wie zal in harmonie leven en wie zal worden gekweld, wie zal genieten van rust en wie zal lijden, wie zal worden verarmde en wie zullen worden verrijkt, wie zal worden gebroken en wie zal verhoogd worden.

Maar berouw, gebed en naastenliefde

Verwijdert het slechte besluit!
Voor Uw naam betekent Uw lof: U bent moeilijk boos te maken en gemakkelijk te sussen, want U wilt niet dat de mens een verdiende dood zal sterven, maar dat hij berouw van zijn weg zal hebben en leeft. Tot de dag van zijn dood wacht U op hem, als hij zich bekeert dan zal U hem onmiddellijk te accepteren.

Het is waar dat U hun Schepper bent en U kent hun neiging, want zij zijn vlees en bloed. Een man afkomstig is van stof en zijn lot is terug te gaan naar stof, het risico van zijn leven verdient hij zijn brood, hij wordt vergeleken met verdord gras, een droge bloem, een voorbijgaande schaduw, een wolk die langsgaat, een blazende wind , vliegende stof, en een vluchtige droom.

Maar u bent de Koning, de Levende en Eewige G’d.

De kast met Tora rollen wordt gesloten.

Trefwoorden:

Over de schrijver

Reply