Barmhartig mens

Rebbe van Kotzk zei: Er staat geschreven in de Thora:

” Noach iesh tzaddik ” (Noach was een tsaddik (rechtvaardige) , voordat je een tsaddik kan zijn , moet je een ,’mentch’ zijn …

imagesCA4GUGHS

Over de schrijver

Reply