Waarom zijn er arme mensen?

imagesCAKBSQDW

De slechte Turnus Rufus vroeg aan de beroemde Rabbi Akiwa: “Als uw G’d zoveel van de armen houdt, waarom helpt G’d hen dan niet financieel?”

Rabbi Akiwa antwoordde hem: “Dat doet G’d om ons te redden van gehennom (hel)”.

Turnus Rufus zei tegen hem: “Integendeel helemaal niet!”
“Dit is juist de weg naar de gehennom”.
“Ik zal je vertellen waarmee je dit kan vergelijken”.
“Een koning van vlees en bloed die kwaad is op zijn knecht en hem vervolgens in de gevangenis gooit. De koning geeft het bevel dat niemand hem ook maar iets te eten en te drinken mocht geven. Toen kwam er iemand en die gaf hem toch te eten en te drinken”.
“Zou de koning niet heel boos zijn als hij dit zou horen? En jullie (het Joodse volk) worden nota bene de “bedienden” van G’d genoemd, zoals het geschreven staat …”

Rabbi Akiwa antwoordde hem: “Nu zal ik je vertellen waarmee je dit kan vergelijken”.
“Een koning van vlees en bloed, wordt kwaad op zijn zoon en gooit hem in de gevangenis. De koning geeft het bevel dat niemand hem eten of drinken mag geven. Toen kwam er iemand en die gaf hem toch eten en drinken ondanks het bevel van de koning”.
“Zou de koning deze persoon geen cadeau geven toen hij dit hoorde? Want wij worden “kinderen” van Hem genoemd, zoals het staat geschreven …

Talmoed Baba Batra 10A untitled

 

Over de schrijver

Eén reactie

  1. Sjulamit Beantwoorden

Reply