Waarom kan Hasheem eisen dingen te doen die tegen je natuur ingaan?

G’d heeft mij zo geschapen, wat wil Hij dan van mij?
Vervolg blog: Welke kant kies je? Matrix

Ik begrijp helemaal wat je schrijft. Bovenal weet ik dat ook ik het dilemma heb tussen goef (lichaam), neshama, en Hasheem.

Een jood heeft geen vrije keus of hij jood wil zijn wel of niet. Je wordt als jood geboren en jongens worden 97% van de gevallen besneden. Als wij besluiten geen jood meer te willen zijn dan heeft Hasheem genoeg middelen om ons aan ons jood zijn te herinneren zoals talloze keren in Thora genoemd wordt.

Met matan Thora heb je de bekende midrasj dat Hasheem de berg Sinai boven het volk heeft gehouden en als zij de Thora niet zouden accepteren dan zou het volk onder de berg bedolven worden. Nee, we hebben geen vrije keuze, ook al leven wij in de illusie van wel (Matrix?).

De bekende rabbijn en kabbalist Moshe Chaim Luzatto heeft in de introductie van zijn boek ‘Mesillat Jesharim’ (pad van de rechtvaardigen) beschreven wat de bedoeling is van ons leven in deze wereld. Hij beschijft het zo: “een jood komt naar deze wereld om twee redenen ten eerste dat hij Thora en Mitswot moet houden en ten tweede dat hij testen moet doorstaan”. Ieder mens wordt in deze wereld op de proef gesteld.

We worden geboren op een bepaalde plaats/tijd/ouders/omgeving en neshama enz. deze faktoren bepalen onze persoonlijkheid. Zo hebben wij allemaal onze goede karakter eigenschappen en slechte eigenschappen zoals boosheid, jaloezie, moordzuchtigheid, kleptomanie, ontucht. Van alles hebben wij wel wat maar ieder individu wordt bedeeld met datgene wat zijn tikoen hanefesh en daarvoor is hij naar deze wereld gekomen.

Bij seksuele uitdagingen van welke soort dan ook zijn veel regels (halachot) verbonden. Natuurlijk is homoseksualiteit een enorme uitdaging. Seksverslaafden, pedofielie noem maar hoeveel mogelijkheden er zijn binnen de seksualiteit maar we zijn verplicht ons aan halacha te houden. In het huwelijksleven is er ook enorm seksueel verlangen maar we kunnen nooit doen wat we willen, we kunnen het alleen doen binnen het kader van de halachot zoals de hilchot nidda.

Hasheem heeft ons zo geschapen en ons deze uitdagingen gegeven zodat wij door middel van ons interne gevecht ons aan Hem en Zijn Thora kunnen binden.

De basis van seksualiteit komt van seksueel verlangen dat een G’ddelijk gegeven is en wordt beschouwd als ‘eesj’ (vuur) maar dan wel ‘eesj kodesh’, heilig vuur, door Hasheem geschapen met als doel mijzelf aan Hasheem te binden. Om dit eesj ‘kodesh’ te houden hiervoor hebben we de regels van de Thora nodig, want met kedoesha kunnen we alleen omgaan aan de hand van de Thora, want wij mensen hebben geen idee hoe daarmee om te gaan. We weten dat het bestaat maar niet hoe het werkt, de Thora leert ons dit.

Het belangrijkste middel dat ik een relatie met Hasheem heb is dat ik mijn slechte eigenschappen niet kan beteugelen zonder Hasheem. Ik heb geen controle over mijn seksueel verlangen, hoe kan G’d dan van mij verwachten dat ik mij in zal houden? Dat kan alleen als ik mij overgeef aan Hasheem en Hem vraag/verzoek/smeek om mij voor mijn eigen natuur te beschermen want ik kan het niet. Dit is dè manier om een band met Hasheem te hebben en dit is de reden waarom Hij mij geschapen heeft met verlangen naar datgene wat schadelijk voor mij is (mijn slechte eigenschappen) en mijn voortdurende wil om voor het slechte te kiezen (de mens doet slecht de hele dag, zie bereeshiet hfst 5) want dit is de essentie van de awodat Hasheem (het dienen van Hasheem).

In het eerste hoofstuk van het Sjema Jisraeel, staat dat je van Hasheem moet houden met heel je hart, met heel je ziel en met heel je vermogen. Dus ik moet van Hasheem houden met alles wat ik ben, zelfs met mijn meest duistere kant van mijzelf, mijn hele ‘ik’.
Uiteindelijk maak ik een keuze, wat wil ik? Net zoals in Matrix…..

Het is de essentie van Thora, de relatie tussen Hasheem en mij. Verder is dit onderwerp enorm uitgebreid en er staat zoveel in Thora vermeld hierover geschreven dat ik totaal tekort schiet om het goed over te brengen. Maar hierbij een kleine poging van mij, wetende dat ik tekortschiet….

Trefwoorden:

Over de schrijver

2 reacties

  1. Anonymous Beantwoorden

Reply