nodig ons uit!

Nodig ons uit

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinWilt u, uw familie en vrienden meer weten over Israël en het Jodendom? Dan kunt u Lea Farkash uitnodigen voor een huisbijeenkomst of bij andere gelegenheden en zij komt dan graag vertellen over de onderwerpen die u interesseren over Israël en het Jodendom. Gebruik het formulier onderaan deze pagina om ons uit te nodigen. Lea Farkash, in Suriname geboren vervolgens in Nederland opgegroeid. Vervolgens is zij veertig jaar geleden naar Israël gegaan om daar te studeren en is daar gebleven. Ze woont in Jeruzalem en geeft lezingen aan toeristen over Israël en Jodendom en lezingen aan leerlingen van

Jad Ezra’s tandartsklinieken (deel 1)

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedin1980, de staat Israël bestond 32 jaar. Wat een wonder dat na tweeduizend jaar opnieuw een Joodse staat was opgericht. Vanaf de oprichting van de staat heeft Israël zich moeten verdedigen tegen de vijanden die niets anders wilden dan alle Joden in de zee te gooien. Tot 1980 werd Israël al gedwongen vijf oorlogen te voeren. Toch is het land tot ontwikkeling gekomen ondanks de grote moeilijkheden die deze oorlogen met zich mee brachten. Tijdens en na oorlogen stagneerde de economie. Voor armoedebestrijding heeft de staat weinig middelen beschikbaar want er wordt je altijd verteld dat je ermee

Voedselhulp

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinJad Ezra biedt op veel manieren voedselhulp aan armen en mentaal zieken in Israël. Soepkeuken Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de soepkeuken. Deze is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden. Voedselpakketten Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen. De keuken van Jad Ezra

Gastenverblijf in Miron

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinIn Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Yochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai. Bekijk hieronder een (beetje oud) filmpje met een impressie van het werk van Jad Ezra in Miron.

Hulp aan daklozen

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinArmoede is in Israël een groot probleem. Een kwart van de Israëlische kinderen leeft onder de armoedegrens. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs de kosten voor huisvesting niet meer betalen en worden zij dakloos. Veel van deze daklozen komen naar Jad Ezra voor hulp. Behalve dat Jad Ezra hen aan eten en onderdak helpt is het nog belangrijker dat Jad Ezra hen aan werk probeert, te helpen zodat deze mensen in de toekomst niet afhankelijk hoeven te zijn van de liefdadigheidsorganisaties. De mensen die voor rehabilitatie in aanmerking komen, worden in Jad Ezra’s rehabilitatieprogramma’s opgenomen voor zover er

L’chajim op de bomen!

De kolibrie geniet mee.

De kolibrie geniet mee.

Toe Bisjvat [de 15e van de maand Sjvat], het nieuwjaar van de bomen, doet ons herinneren aan Gan Eden en de menselijke zoektocht naar verfijning. “Wanneer je een stad veel dagen lang moet belegeren om, door oorlog tegen haar te voeren, haar in de greep te krijgen, verniel dan niet haar bomen door de bijl daarin te slaan, want daarvan moet je éten, dat moet je niet afkappen; want de mens is als het geboomte op het veld… [Dwariem/Deut. 20:19]

Hoe we met fruitbomen moeten omgaan
Zoals er regels vast gelegd zijn in de Tora hoe wij met dieren om moeten gaan, waarschuwt de Tora ons ook hoe wij met fruitbomen om moeten gaan. De Tora vertelt ons heel expliciet dat de mens als de bomen van het veld zijn. Wij hebben onze wortels in de terra firma verankerd en groeien richting de hemel wanneer we deveikoet [hechting aan Hasjem] zoeken. Door deze verfijning zullen wij vrucht dragen.

Een Tsaddiek wordt vergeleken met een omgekeerde boom. Hij trekt zijn levensonderhoud van de hemel, in plaats uit de vaste aarde zoals wij, en geeft zijn vruchten aan de aarde en aan iedereen op aarde. Vandaar dat er ook wordt gezegd dat de wereld in stand wordt gehouden in verdienste van de 36 verborgen Tsaddiekiem die iedere generatie kent.

Kabbalisten vragen: “Hoe komt de Tsaddiek aan zijn kracht? Het antwoord is dat hij zijn krachten ontleend van de Boom des Levens.” [Meor Vashemesh].

De bomen in Gan Eden
Het Boom des Levens kennen wij nog van Gan Eden waar twee bomen stonden. De ene heette Ets Hachajjiem, boom des Levens en de andere heette Ets Hada’at Tov We’ra. Toen Adam en Chava uit Gan Eden werden verbannen, konden zij niet meer terugkeren naar Ets Hachajjiem, omdat engelen gewapend met vurige zwaarden Gan Eden bewaakten.

Gan Eden is eigenlijk de Tuin van Verfijning. Hier was de inherente verband tussen Hasjem en Zijn schepsels overduidelijk. Er bestond geen menselijke oppervlakkigheid en arrogantie. Hierdoor hoefde Hij Zich niet te verbergen. Hier ligt ook de grondslag waarom wij Zijn Naam niet voluit schrijven. InSjemot/Ex. 3:15 staat het volgende geschreven: Hasjem, de G’d van jullie vaderen… dit is Mijn Naam voor eeuwig.. zeh- sjemie le’olam.

Voor eeuwig is in het Hebreeuws le’olam De spelling van le’olam is lamed-ajin-waw-lamed-mem.

לְעוֹלָם

In deze vers is dit anders. De spelling van le’olam in deze vers is lamed-ajin-lamed-mem.

לְעֹלָם

Lamed-ajin-mem kun je ook uitspreken als le’alem, wat verbergen betekent.

Het woord ‘Eloqiem [G’d] heeft een numerieke equivalent van 86 met het woord hateva [natuur]. In Gan Eden openbaarde de hele natuur via de Bron en was Hij niet verborgen.

De Ets Hachajjiem stelde ons in staat mens te zijn, maar ook om heilig te zijn. Het was de mystieke belichaming van de Tora, voordat het op Har Sinaj door Hasjem in woorden werd vastgelegd.

Invloed van de Ets Hada’at Tov We’ra elimineren door Toe Bisjvat
Ten opzichte van de Tsadiekkiem zijn wij begiftigd met Ets Hada’at Tov We’ra, die andere boom die ons net zo goed doet verlangen naar het kwaad als naar het goede.

Trefwoorden:

Over de schrijver

Reply