Chaverim – Vrienden

Allen die bij Reb Asher kwamen, weten en de betekenis van zijn eenvoudige woorden en onderliggende boodschap. Zijn woorden waren altijd gebaseerd op basis van de
אמונה פשוטה (het simpele geloof in G’d). Deze נשמות (zielen), zoals jij, die pijn lijden, zijn doordrongen van de Almachtige met de nodige innerlijke diepte, kracht en koppigheid om je instaat stelt het gevecht tegen je יצר הרע (slechte neiging) te voeren. Reb Asher begeleidde en bemoedigde zijn חברים (vrienden) geduldig en moedigde hen aan op om weer op te staan na elke val en om onmiddellijk de G’ddelijke Helpende Hand te herkennen tijdens je hulpeloze momenten.

Deze diepe band die de vrienden van Reb Asher zt “l nog steeds hebben moet worden gestimuleerd, en hun אחדות (eenheid) moet versterkt worden, ondanks het feit dat zij hele grote karakter verschillen hebben. Het is alleen uit de duisternis (de moeilijkheden) van deze beproevingen dat men zijn ware identiteit weet te ontdekken en zijn תיקון הנפש (correctie van de ziel) te vinden die hij in deze wereld moet corrigeren. Deze אחדות (eenheid) is geen makkelijke taak, want het karakter van een mens kan het niet verdragen om zelfs de kleinste pijn te lijden die hij ervaart op het moment dat hij zijn eigen zwakte in zichzelf ontdekt. Dit vergt veel מסירות נפש (opgave) om tegen je דמיון (verbeelding) te vechten en het eist een aanhoudende koppigheid niet om gebroken te zijn door de vele נפילות (mislukkingen) die het leven met zich meebrengt. Totdat je op het punt komt om jezelf nederig te maken en je de oorzaak ontdekt van deze pijn in jezelf je תיקון הנפש(correctie van de ziel) dat is je פגם (tekortkoming).

Deze strijd en de moeite die je doet om verbonden te zijn met de פגם (tekortkoming) is het vasthouden aan G’d, het אור (licht) is de bron van innerlijke rust.

Reb Asher moedigde iedereen aan naar dit doel te streven de דרך אמונה, deze weg van geloof. Hiervoor heeft hij verschillende activiteiten aangeraden en de belangrijksten zijn תפילות (gebed) en התבודדות (meditatie). Het luisteren en leren van de verschillende שיחות (gesprekken) van Reb Asher zt “l.
Een band en contact met de חברים (vrienden) is een belangrijke voorwaarde, zelfs contact met met diegenen die je pijn of irritatie veroorzaken.
Naast de vele chessed (liefdadigheid) activiteiten voor de arme, gebroken zielen en de mentaal zieken, dient Jad Ezra als basis voor het bewaren van deze schat van de דרך אמונה (weg in het dienen van G’d) in het dagelijkse leven en in de relatie tussen de .חברים

De band tussen de vrienden zijn de gemeenschappelijke ideeën en de onconditionele introspectie van iedereen, bij elke beproeving waarmee zij geconfronteerd worden met als doel een gevoel van eenheid en binding met G’d bereiken – Degene die duisternis en conflict verplaatst naar verlichting en eenheid.

Wij moedigen alle חברים van Reb Asher zt “l aan om actieve partners te blijven in het werk van Jad Ezra, om Reb Asher’s ideeën van חסד voor de armen en mentaal voort te zetten, en doorgaan te met de אחדות (eenheid) die er was tijdens het leven van Reb Asher om op deze manier deel te nemen in onze גאולה שלימה (uiteindelijke verlossing).

Terug naar Jad Ezra»

Over de schrijver

Reply