hulp aan daklozen

Hulp aan daklozen, armen en de kinderen.

Deel op …FacebookTwitterLinkedinMet enige ‘vreugde’ vertelde het Ministerie van Sociale zaken ons op 30 december jl. in de Israëlische media dat er momenteel iets minder dan een miljoen kinderen onder de armoede grens leven. Dus als dat de kinderen zijn doe er dan minstens nog een half miljoen mensen bij, de ouders, die hun kinderen niet kunnen onderhouden. Met ‘enige vreugde’ omdat het aantal van arme kinderen is afgenomen, werd gezegd. Maar hoe zit dat dan met de hulp aan daklozen? Ja? Is dat zo? Niet dus. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren de aantallen hetzelfde. De getalen van

nodig ons uit!

Nodig ons uit

Deel op …FacebookTwitterLinkedinWilt u, uw familie en vrienden meer weten over Israël en het Jodendom? Dan kunt u Lea Farkash uitnodigen voor een huisbijeenkomst of bij andere gelegenheden en zij komt dan graag vertellen over de onderwerpen die u interesseren over Israël en het Jodendom. Gebruik het formulier onderaan deze pagina om ons uit te nodigen. Lea Farkash, in Suriname geboren vervolgens in Nederland opgegroeid. Vervolgens is zij veertig jaar geleden naar Israël gegaan om daar te studeren en is daar gebleven. Ze woont in Jeruzalem en geeft lezingen aan toeristen over Israël en Jodendom en lezingen aan leerlingen van

Jad Ezra’s tandartsklinieken (deel 1)

Deel op …FacebookTwitterLinkedin1980, de staat Israël bestond 32 jaar. Wat een wonder dat na tweeduizend jaar opnieuw een Joodse staat was opgericht. Vanaf de oprichting van de staat heeft Israël zich moeten verdedigen tegen de vijanden die niets anders wilden dan alle Joden in de zee te gooien. Tot 1980 werd Israël al gedwongen vijf oorlogen te voeren. Toch is het land tot ontwikkeling gekomen ondanks de grote moeilijkheden die deze oorlogen met zich mee brachten. Tijdens en na oorlogen stagneerde de economie. Voor armoedebestrijding heeft de staat weinig middelen beschikbaar want er wordt je altijd verteld dat je ermee

Voedselhulp

Deel op …FacebookTwitterLinkedinJad Ezra biedt op veel manieren voedselhulp aan armen en mentaal zieken in Israël. Soepkeuken Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de soepkeuken. Deze is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden. Voedselpakketten Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen. De keuken van Jad Ezra

Gastenverblijf in Miron

Deel op …FacebookTwitterLinkedinIn Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Yochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai. Bekijk hieronder een (beetje oud) filmpje met een impressie van het werk van Jad Ezra in Miron.

Jodendom, wonderen en vrije keuze

De Talmoed vertelt over Rabbi Chanina ben Dosa, een wonderdoener uit de tijd van de Tweede Tempel. Er worden veel verhalen verteld over de wonderen die hij gedaan heeft en wonderen die  voor hem gebeurden. Zou het niet geweldig zijn als wij dat hadden kunnen zien?
De waarheid is dat rabbi Chanina ben Dosa niet de enige uit zijn tijd was die wonderen kon verrichten. Volgens de overlevering konden alle grote rabbijnen uit die tijd wonderen verrichten als zij dit zouden willen. Het was de tijd van de grote Rabbi Akiwa en Rabbi Meir Ba´al Hanes – Meester van de wonderen – om er twee te noemen. Zij zijn het perfecte voorbeeld van het principe: “Hasheem vervult de wil van een rechtvaardig mens.”  צדיק גוזר וה’ מקיים

De Kabala beschrijft de infrastuctuur van materie, het laat de werkelijkheid zien. De vraag is niet hoe hebben deze rabbijnen wonderen kunnen verrichten.

De werkelijke vraag is waarom kunnen wij geen wonderen doen?

Het meest voor de hand liggende antwoord is: Omdat deze rabbijnen Tsaddiekiem – rechtvaardigen waren  en op een veel hoger spiritueel niveau dan wij. We verdienen het niet om Hemelse hulp te hebben om bovennatuurlijke prestaties uit te voeren.
Dit is zeker waar. Hoewel het antwoord te beperkt is. We zouden hier een fout kunnen maken dat de materiële wereld een vaste realiteit is dat alleen door materiele middelen veranderd kan worden. Of de verandering kan via de wonderen van G´d gebeuren die de regels van de natuur voor ons breekt.

De wetenschap begint te ontdekken dat de fysieke wereld niet statisch is. Aan de basis van alles in het fysieke bestaan is de energiesector die niet fysiek, maar aan spirituele kracht onderhevig is. Wetenschappers begrijpen niet precies wat energie is, maar ze gebruiken de term als een verwijzing naar iets als basis voor de herkenbaarheid zoals lucht.

Deze ontwikkelingen binnen de wetenschap bestaan niet zo erg lang, maar binnen de Kabala kennen wij dit al 3300 jaar. Een belangrijk principte dat de Kabala ons leert is dat aan de basis van de materie, de schepping, een geestelijk licht is en dat is אור אין סוף – het oneindige licht.

Rabbi Jitschak Luria, beter bekend als de Arizal, legt uit dat voorafgaand aan de schepping – er slechts Het Oneindige Licht bestond. Dus, als de hele Schepping materie lijkt te zijn, dan is het zo dat het oneindige licht altijd in alles doordringt. Absoluut niets kan bestaan als de Ohr Ain Sof (het Oneindige Licht)  niet in de kern is. Als het Or Een Sof er niet is dan verdwijnt de materie onmiddelijk.

Het kern licht – de Or Een Sof, de bron van alle energie in het bestaan – blijft volledig geestelijk, als een ziel in een lichaam.

Voor deze rabbijnen was was het duidelijk dat de natuur meer is dan allusie, ze werden niet misleid door wat hun ogen zagen: een ongelooflijke ervaring van degelijkheid en duurzaamheid zagen zij in de fysieke wereld.

De vraag voor hen was het niet, “waarom kunnen we door de muren lopen?” maar: “Waarom kunnen anderen dat niet?”

Het antwoord op deze vraag is een kwestie van vrije wil: “De geheimen van Hashem aan hen die Hem vrezen” (Tehillim 25:14): men moet het recht verdienen om Thora kennis te hebben en je moet het voorrecht hebben om het tot op het diepste niveau te vergaren.

“Alles is in handen van de Hemel, behalve angst voor de hemel ‘(Talmoed – Brachot 33b)
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים,  de enige vrije wil in ons leven is te kiezen voor het vrezen van G´d , de sleutel tot de geheimen van Hashem. Iemand met veel Thora kennis maar die geen angst heeft voor Hasjem is als degene die de sleutel heeft tot de buitenste kamer – Tora in het algemeen – maar mist de sleutel tot de binnenste kamer- de geheimen van de schepping.
In de natuurkunde begint men te ontdekken wat in de Kabala altijd al bekend is.

Aanvullende opmerking:

We hebben het vermogen om de dingen die gebeuren te beinvloeden, dat lijkt misschien buiten onze fysieke wereld. Door middel van gebed en goede daden kunnen wij een positieve wending geven aan gebeurtenissen. Dit vergt veel inspanning en de juiste houding om hierin te slagen.
Helaas, ongepaste taal en negativiteit kunnen de oorzaak zijn dat dingen verkeerd gaan in de wereld.  Te leven volgens de Thora en door de Wil van Hashem te vervullen zo komen wij tot veel goede resultaten. Het duurt niet lang om deze resultaten te zien en om te leren wat geluk in deze wereld kan zijn.

Het is een aanrader.

Over de schrijver

Reply