nodig ons uit!

Nodig ons uit

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinWilt u, uw familie en vrienden meer weten over Israël en het Jodendom? Dan kunt u Lea Farkash uitnodigen voor een huisbijeenkomst of bij andere gelegenheden en zij komt dan graag vertellen over de onderwerpen die u interesseren over Israël en het Jodendom. Gebruik het formulier onderaan deze pagina om ons uit te nodigen. Lea Farkash, in Suriname geboren vervolgens in Nederland opgegroeid. Vervolgens is zij veertig jaar geleden naar Israël gegaan om daar te studeren en is daar gebleven. Ze woont in Jeruzalem en geeft lezingen aan toeristen over Israël en Jodendom en lezingen aan leerlingen van

Jad Ezra’s tandartsklinieken (deel 1)

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedin1980, de staat Israël bestond 32 jaar. Wat een wonder dat na tweeduizend jaar opnieuw een Joodse staat was opgericht. Vanaf de oprichting van de staat heeft Israël zich moeten verdedigen tegen de vijanden die niets anders wilden dan alle Joden in de zee te gooien. Tot 1980 werd Israël al gedwongen vijf oorlogen te voeren. Toch is het land tot ontwikkeling gekomen ondanks de grote moeilijkheden die deze oorlogen met zich mee brachten. Tijdens en na oorlogen stagneerde de economie. Voor armoedebestrijding heeft de staat weinig middelen beschikbaar want er wordt je altijd verteld dat je ermee

Voedselhulp

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinJad Ezra biedt op veel manieren voedselhulp aan armen en mentaal zieken in Israël. Soepkeuken Jad Ezra serveert twee maaltijden per dag in de soepkeuken. Deze is bedoeld voor degenen die wel in staat zijn hun huis uit te gaan, maar niet goed genoeg functioneren om hun eigen eten te bereiden. Voedselpakketten Wekelijks worden er 2500 voedselpakketten bij arme families afgeleverd. Deze pakketten zien er precies hetzelfde uit als een bestelling die door een supermarkt wordt afgeleverd. Dit gebeurt helemaal anoniem om de families die de pakketten ontvangen niet in verlegenheid te brengen. De keuken van Jad Ezra

Gastenverblijf in Miron

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinIn Miron bij het graf van de beroemde rabbijn Shim’on Bar Yochai, heeft Jad Ezra een gastenverblijf met bed en ontbijt. Op de dag van Lag B’omer deelt Jad Ezra koek en drank uit aan de 450.000 bezoekers bij het graf van rabbijn Shim’on Bar Jochai. Bekijk hieronder een (beetje oud) filmpje met een impressie van het werk van Jad Ezra in Miron.

Hulp aan daklozen

Deel op …FacebookGoogle+TwitterLinkedinArmoede is in Israël een groot probleem. Een kwart van de Israëlische kinderen leeft onder de armoedegrens. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs de kosten voor huisvesting niet meer betalen en worden zij dakloos. Veel van deze daklozen komen naar Jad Ezra voor hulp. Behalve dat Jad Ezra hen aan eten en onderdak helpt is het nog belangrijker dat Jad Ezra hen aan werk probeert, te helpen zodat deze mensen in de toekomst niet afhankelijk hoeven te zijn van de liefdadigheidsorganisaties. De mensen die voor rehabilitatie in aanmerking komen, worden in Jad Ezra’s rehabilitatieprogramma’s opgenomen voor zover er

De wereld volgens de Thora – geschiedenis

Zoals bekend, geloofden vele oude volkeren dat de aarde plat was en ondersteund werd door enorme geheimzinnige wezens – zoals vier reusachtige olifanten die op de rug van een enorme schildpad stonden en op hun beurt in een oneindig grote oceaan zwommen. Ongeacht welke dieren het werk deden de oude volkeren geloofden dat aardbevingen zich voor deden toen een van die lompe dieren zich begon te bewegen. Het idee dat de wereld rond was werd beschouwd als niet alleen heel onwaarschijnlijk, maar als belachelijk onlogisch.

Het was pas in veel latere tijden dat sommige Griekse filosofen begonnen te beweren dat de wereld rond was. Maar toch nog geloofden de meerderheid van de mensen dat de aarde plat was of op zijn best koepelvormig.

In 1492 nadat Columbus Amerika ontdekte tijdens de reis naar het westen op zoek naar een kortere weg richting India, werden veel mensen gemotiveerd om ook op ontdekkingsreis te gaan. Meer en meer van deze reizigers kwamen tot de conclusie  dat de aardbol inderdaad rond is, in tegenstelling van de oude mening dat de wereld plat is.

Vandaag de dag kent elke scholier de waarheid. Iedereen heeft foto’s gezien vanuit de ruimte van de ronde aarde waarop we leven. Tegenwoordig doet het idee van een platte aarde ondersteund door walvissen en olifanten ons alleen glimlachen. Maar we moeten niet vergeten dat het enige relevante bewijsmateriaal wat men in die tijd ter beschikking had was wat ze in hun directe omgeving zagen- de velden, de valleien en de eindeloze oceanen. Bovendien, voordat Sir Isaac Newton (1642-1727) de wetten van de zwaartekracht ontdekte, was er geen logische reden om te denken dat de wereld rond was. Hoe konden wezens staan aan de andere kant van de wereld met hun hoofd naar beneden zonder van de wereld af te vallen.

De Zohar (meer dan 2000 jaar geleden te schrift gesteld) heeft iets te vertellen over dit onderwerp. In dit geval wordt het boek geciteerd dat door Rabbi Hamnuna Saba tijdens de periode van de tweede Tempel is geschreven:

“De hele wereld en alles dat op de wereld is, draait in een cirkel als bal rond, alles draait ook dat wat aan de onderkant en aan de bovenkant van de bal is. Al G´ds schepselen waar ze ook wonen op de verschillende plekken op de bal. De mensen zien er anders uit (in kleur en in hun eigenschappen), omdat de lucht per plaats verschilt, maar ze staan rechtop als alle andere mensen op elke plek van de wereld.

Er zijn plaatsen op de wereld waar het licht is terwijl anderen duisternis hebben, voor hen is het overdag maar voor anderen op een andere plek van de wereld is het voor hen nacht.

Er is een plaats op de wereld waar de dag lang is en nacht is kort. Dit geheim is overgegeven aan de wijzen, de wijsheid van de Thora.

Deze korte beschrijving van de Zohar bevat belangrijke informatie.

De beschreef dat:

1. De wereld rond was en niet plat zoals beweerd werd.
2. De Aarde niet op een plaats vaststasat, maar om zijn eigen as draait.
3. Mensen leven aan alle kanten van de planeet boven-en onderkant.
4. Mensen leven overal met hun voeten op de grond, op precies dezelfde wijze als aan de andere kant van de wereld . Dit wijst op het bestaan van de zwaartekracht (ook al is de zwaartekracht werd ontdekt door Newton slechts 300 jaar geleden).
5. Wanneer het overdag is op de ene helft van de aarde, dan is het nacht op de andere helft van de wereld.
6. Er is een plek waar het bijna constant licht is, en de nacht erg kort is (zoals de de noord en zuidpool gebieden).
Zohar 3:10 a

Thora geleerden realiseerden zich dat de gegevens waarover zij beschikken  onbekend waren bij de wetenschappers van die tijd. Men zou het erg vreemd vinden. Daarom concludeerde de Zohar dat deze informatie niet voor het algemene publiek was. De Zohar beschrijft dat deze informatie was overgeleverd aan Thora geleerden door de generaties: “. En dit geheim is doorgegeven aan de mensen van de wijsheid – de wijsheid van de Thora.” De bron van deze kennis is geen natuurlijke wetenschap want het komt uit de Thora. Het wordt verteld dat Adam was de hele wereld gezien heeft in de vorm van een bal.

De aardbol hangt in de ruimte

Zoals eerder vermeld geloofden de mensen dat de wereld plat was en ondersteund werd door enorme wezens drijvend op een eindeloze zee. Het firmament was het dak over de hele wereld en de sterren zoals lampen in een grote zaal. De vloer van die zaal was de wereld waarin we leven. Maar wat ondersteunt dat dak? De conclusie die zij trokken was dat er vier kolommen steunden, een op elke hoek van de grote “zaal.” Deze theorie kan vreemd lijken ons vandaag, maar was volkomen logisch vanuit het gezichtspunt van die oude beschavingen.

De bekende Joodse verklaarder Rashi beschrijft het volgende,  Blima בלימה betekent zonder fundament, in de lucht staande, lege ruimte.
Hoe moeten de woorden van de Tora hebben geklonken duizenden jaren geleden, en hoe ze klinken voor ons vandaag?

De Rabbijnen David en Jechiel Altschuler, vader en zoon Bijbelse verklaarders uit de achttiende eeuw (Metsidat Zion) zeggen dat het woord בלי – מה BLI ´ MA bestaat uit twee lettergrepen namelijk bli en ma en dat betekent zonder iets.

Dit is een voorbeeld hoe onwetend de mensen waren die “Het Handboek van het Universum” niet openden, terwijl zij die de Thora bestuderen de Absolute Waarheid weten.

Lees meer over de vorm van de aarde in Zohar 1:15: Rabbi Jossi zei: “We hebben intussen van de leiders van de leerscholen geleerd dat de wereld rond is als een bal`.

Zie meer over de vorm van de wereld in Bamidbar Rabba 13.

Talmoed Awoda Zara 41a (Tosefta)

Jeruzalem Talmoed Avoda Zara 18b.

Over de schrijver

Eén reactie

  1. Anonymous Beantwoorden

Reply