Steun Israël in tijd van oorlog

Bij een grootschalige terreuractie van Hamas zijn sinds zaterdag 7 oktober meer dan 1400 Israëli’s vermoord en duizenden zeer ernstig gewond. Ook zijn meer dan tweehonderd Israëlische burgers ontvoerd. Talloze families zijn getraumatiseerd.

Jad Ezra zet zich op allerlei manieren in om de nood rond deze oorlog te lenigen, mensen in angst en verdriet te helpen en levens te beschermen. Help alstublieft mee!


“De essentie van Jad Ezra is chessed; je liefdevol wijden aan de mensen om je heen. Zo leef je naar G’ds wil en vormt het jou tot een beter mens.”

(Oprichter Rabbijn Asher Freund, ZT’’L)
Berichten

Wat doet Jad Ezra

Hulp bij armoede
Hulp bij armoede

Eén op de vier kinderen in Israël groeit op in armoede. Jad Ezra werkt op alle mogelijke manieren om deze mensen te helpen …

Voedselhulp
Voedselhulp

Jad Ezra biedt op allerlei manieren voedselhulp. Dat is niet alleen goed tegen de honger, maar helpt mensen ook uit hun sociale islolement …

Gastvrijheid in Miron
Gastvrijheid in Miron

Jad Ezra biedt bezoekers aan het graf van rabbijn Shimon Bar Yochai in Miron eten, drinken en onderdak om zo hun bezoek te veraangenamen …

Goedkope tandartszorg
Goedkope tandartszorg

Tandartszorg is kostbaar, maar daarmee onbetaalbaar voor mensen die in armoede leven. Jad Ezra biedt al jaren goedkope tandartszorg …

Rehabilitatie mentaal zieken
Rehabilitatie mentaal zieken

Voor mentaal zieke mensen biedt Jad Ezra opvang, begeleiding en integratieprojecten om ze er bovenop te helpen …

Huwelijksondersteuning
Huwelijksondersteuning

Het Joodse huwelijk is een prachtig feest, maar kost ook veel geld. Jad Ezra ondersteunt bruid en bruidegom met hulp.

Over emuna

Over emuna

Emuna is het Hebreeuwse woord voor ‘geloof’. Het is een leven in het besef dat alles door de Eeuwige wordt bestuurd. Over deze bijzondere levenshouding van emuna bestaat een prachtig boek …

» Ontdek meer over dit boek

Nodig ons uit

Nodig ons uit

Graag komen we bij u langs om te vertellen over het bijzondere werk van Jad Ezra en vooral over het bijzondere Joodse gedachtegoed hierachter. Hiervoor kunt u ons uitnodigen om bij u langs te komen.

» Lees hier meer over